Sökning: "conventionalisation"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet conventionalisation.

 1. 1. Organic Farming is Coming to Our Valley : The Development of Pumi Eco-Agriculture and the Indigenisation of Modernity in Sino-Myanmar Borderlands

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ze Gao; [2019]
  Nyckelord :eco-agriculture; indigenisation of modernity; environmentality; traditional ecological knowledge; agricultural land use; technical practices; governance; Pumi ethnicity; rural development; highland livelihoods; borderland; post-development theory; political ecology; contemporary history; agricultural policy;

  Sammanfattning : How do indigenous people perceive and practice eco-agriculture, especially when it was introduced as a development project? This thesis aims to delve into this question by focusing on a policy-induced agrarian transition for Pumi community in Sino-Myanmar borderlands. Using ethnographic methods, I intend to offer an intimate account of a provincial programme to facilitate eco-agriculture in this ethnic region. LÄS MER

 2. 2. I jättens grepp? : En undersökning av morfemet jätte i svenska skriftspråket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Anna Andersson; [2011]
  Nyckelord :jätte; intensifier; prefix; conventionalisation; corpus linguistics; jätte; förstärkningsord; prefix; etablering; korpuslingvistik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med undersökningen har varit att studera etableringen och användningen av morfemet jätte i skrivna elevtexter och tidningstexter idag, med fokus på jätte som förstärkande prefix. Frågeställningen lyder: ”Hur, av vem och i vilken utsträckning används morfemet jätte i elevtexter och tidningstexter?”. LÄS MER