Sökning: "conversational analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden conversational analysis.

 1. 1. “En talare åt gången” - En kvantitativ undersökning av hur manliga och kvinnliga politiker avbryts i 2010-talets slutdebatter i Sveriges Television

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alex Kennegård; Emelie Skoog; Ida Palm Ekspong; [2022-02-24]
  Nyckelord :Public service; final debate; gender equality; party leader; female politicians; male politicians; interruption; conversational analysis;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The aim of the essay is to investigate whether female and male party leaders are being interrupted equally, during the 2010s final debates in Sveriges Television (SVT). This, due to Public Service’s requirements of conducting equal programme activities, where interruptions are used as a measurement of equality. LÄS MER

 2. 2. The task to Technology view of text-based Chatbot Utilization and Performance : Quantitative study

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ifasanya Ogunjobi; [2022]
  Nyckelord :Chatbots; Conversational agents; Task to Technology Fit; Partial Least Squares; and Structural Equation Modelling;

  Sammanfattning : Chatbots are very widely used nowadays. However, much of the research on Chatbots have had a technology focus or has been limited to studies of adoption. To take advantage of the potential associated with chatbots, research that addresses the issues online users face when interacting with such programs is needed. LÄS MER

 3. 3. Can Wizards be Polyglots: Towards a Multilingual Knowledge-grounded Dialogue System

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Evelyn Kai Yan Liu; [2022]
  Nyckelord :Knowledge-grounded dialogue; Dialogue systems; Generative question answering; Multilingual question answering; Multilingual dialogue systems; Transfer learning; Multi-task learning; Sequential training; Conversational AI; Natural Language Processing NLP ; Deep learning; Machine learning;

  Sammanfattning : The research of open-domain, knowledge-grounded dialogue systems has been advancing rapidly due to the paradigm shift introduced by large language models (LLMs). While the strides have improved the performance of the dialogue systems, the scope is mostly monolingual and English-centric. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskans erfarenheter av att möta elever med ätstörning : kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Heléne Nylén; Mirjam Panahi; [2022]
  Nyckelord :Adolescent; body perception; eating disorder; meeting; school nurse; Kroppsuppfattning; möte; skolsköterska; ungdomar; ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är komplexa och allvarliga sjukdomar som innefattar anorexia nervosa, hetsätningsstörning, bulimia nervosa och ospecificerade ätstörningar. Riskfaktorer och symtombilden till ätstörningar utvecklas vanligtvis under grundskolan, men själva sjukdomen gör sig tydlig under tonåren. LÄS MER

 5. 5. Våldsutövande män i nära relationer : En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete för att motverka mäns våldsutövande mot sin partner.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Maria Can; [2022]
  Nyckelord :Våldsutövare; våld i nära relation; våld; maskulinitet; normer; skam;

  Sammanfattning : The object of this study is to get an in-depth knowledge about mens violence in close relations. This study is based on a qualitative research method and collected data via semistructured interviews, to research how social workers handle men who willingly seek treatment and support from their violence. LÄS MER