Sökning: "conversational models"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden conversational models.

 1. 1. The brain in conversation: Mapping the neural correlates of turn-taking, production, and comprehension using fMRI

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Caroline Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :turn-taking; production; comprehension; conversation; fMRI; speech planning; turtagning; produktion; förståelse; konversation; fMRI; språkplanering;

  Sammanfattning : Conversation is the primary mode of language use. A key feature of conversation is turn-taking, during which interlocutors rapidly switch between speaker and listener roles without conscious effort. LÄS MER

 2. 2. Can Wizards be Polyglots: Towards a Multilingual Knowledge-grounded Dialogue System

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Evelyn Kai Yan Liu; [2022]
  Nyckelord :Knowledge-grounded dialogue; Dialogue systems; Generative question answering; Multilingual question answering; Multilingual dialogue systems; Transfer learning; Multi-task learning; Sequential training; Conversational AI; Natural Language Processing NLP ; Deep learning; Machine learning;

  Sammanfattning : The research of open-domain, knowledge-grounded dialogue systems has been advancing rapidly due to the paradigm shift introduced by large language models (LLMs). While the strides have improved the performance of the dialogue systems, the scope is mostly monolingual and English-centric. LÄS MER

 3. 3. Towards Automatic Generation of Personality-Adapted Speech and Emotions for a Conversational Companion Robot

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alessio Galatolo; [2022]
  Nyckelord :Personality; Emotions; Human-Robot Interaction; Machine Learning; Large Language Models; Text-style transfer; GPT-3; STRAP; Personlighet; Känslor; Människa-robotinteraktion; Maskininlärning; Stora Språkmodeller; Överföring av text; GPT-3; STRAP;

  Sammanfattning : Previous works in Human-Robot Interaction have demonstrated the positive potential benefit of designing highly anthropomorphic robots. This includes physical appearance but also whether they can express emotions, behave in a congruent manner, etc. LÄS MER

 4. 4. Conversational Engine for Transportation Systems

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Sidås; Simon Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Topic Classification; Named Entity Classification; NLP; NER; NERC;

  Sammanfattning : Today's communication between operators and professional drivers takes place through direct conversations between the parties. This thesis project explores the possibility to support the operators in classifying the topic of incoming communications and which entities are affected through the use of named entity recognition and topic classifications. LÄS MER

 5. 5. Samtalsmetodik i yrkesrollen som socionomer : En kvalitativ studie om skolkuratorer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jeton Krasnici; Jennifer Policarpio; [2021]
  Nyckelord :Children and teenagers; conversation; conversation methodics; empathy; internship; learning by doing; social worker education; school counselors.; Barn och ungdom; empati; learning by doing; praktik; samtal; samtalsmetodik; skolkurator.;

  Sammanfattning : En del socionomer kan uppleva obehag att samtala med människor som är i kris eller mår dåligt. Skolkuratorer är en av de som kan uppleva en osäkerhet huruvida de ska samtala med barn och ungdomar. LÄS MER