Sökning: "conversational turns"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden conversational turns.

 1. 1. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 2. 2. Manliga och kvinnliga vårdnadshavares kommunikation med sitt barn : Undersökning av talspråksmiljön hos barn i åldrarna 12–30 månader med LENA™

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Julia Andersson; Gohar Stepanyan; Hanna Åkerström; [2020]
  Nyckelord :Language ENvironment Analysis LENA ; språkutveckling; turtagningar; validering; taligenkänning; könsskillnader; genus;

  Sammanfattning : The language ability starts to develop before birth and the language and speech environment of toddlers has been found to be of significant importance for the further development of language acquisition. Earlier studies have shown that female caregivers talk more with toddlers compared with male caregivers. LÄS MER

 3. 3. Categorization of conversational games in free dialogue referring to spatial scenes

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Axel Storckenfeldt; [2018-10-29]
  Nyckelord :Computational Linguistics; Frame of Reference; Spatial Description; Conversational Games; Discourse Structure;

  Sammanfattning : This thesis examines which communicative strategies speakers use to complete a given task regarding spatial scenes, and how to systematically categorize them as conversational games.This study expands a free dialogue Cups corpus in Swedish (Dobnik et al. LÄS MER

 4. 4. Conversational agent as kitchen assistant

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Beata Rystedt; Mia Zdybek; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Chatbots, also called conversational agents, with speech interfaces are being used to a greater and greater extent, but there are still many areas that are not completely explored. The idea of this project was born out of the belief that there is a need for an assistant in the kitchen that is able to search for recipes, answer questions regarding them and guide and assist the user throughout the cooking process, all through conversation since the hands are busy. LÄS MER

 5. 5. LENA - upptäcker den språkliga miljön : Den tidiga lyssnings- och talspråksmiljön hos en grupp svenska barn vid 12 till 18 månaders ålder.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Linn Mosten; Ebba Stenberg; [2017]
  Nyckelord :LENA; Language ENvironment Analysis; språkinlärning; språkutveckling; barn; validering; utbildningsnivå;

  Sammanfattning : It has been shown that the amount of words known by a child may vary greatly, even as early as in their preschool years. This may have later consequences on their abilities in reading and writing. Language development of a child is, to a large extent, based on its interaction with its environment. LÄS MER