Sökning: "coop konkurrenter"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden coop konkurrenter.

 1. 1. To practice corporate responsibility : a study of how Swedish food retailers practice strategic corporate responsibility for image differentiation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Louise Sköldberg; [2015]
  Nyckelord :corporate responsibility; image differentiation; food retail;

  Sammanfattning : Due to the increase of the emission of greenhouse gas and climate changes more and more customers demand environmentally sustainable products. The increased demand of sustainable products from cradle to grave is something that has affected the food sector. LÄS MER

 2. 2. Event i butik - En studie om butiken som ett upplevelserum för att skapa varaktiga konkurrensfördelar genom event samt kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alejandra Lager; Anesa Novljakovic; Natalie Persson; [2012]
  Nyckelord :konkurrens; varaktiga konkurrensfördelar; event; event marketing; relationsmarknadsföring; butik; upplevelse; upplevelserum; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemformulering: Butiken kommer i denna uppsats ses som en plats för event och inte endast som en plats för försäljning. Vi kommer därför att bidra med att se om event i butik kan skapa varaktiga konkurrensfördelar genom att engagera kunden i butik och i samband med detta även skapa kundrelationer. LÄS MER

 3. 3. Skånska konsumenters köpargument för importerat nötkött : en kvalitativ undersökning i södra Skåne

  M1-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Marie Andersson; [2012]
  Nyckelord :konsument; utländskt nötkött; brasilianskt nötkött; mervärde;

  Sammanfattning : Den svenska nötköttsproduktionen möts av konkurrens från importerat nötkött som har likvärdiga mervärdesfaktorer, men ett lägre pris. Nötkött från Brasilien och USA kan ses som konkurrenter, då de konkurrerar med nötkött som har ett högre pris och anses ha likvärdiga mervärden såsom frigående djur, bra köttkvalitet och god smak. LÄS MER

 4. 4. Beslut och Business Intelligence : Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jasmin Biberic; Hampus Hodell; [2007]
  Nyckelord :Business Intelligence; BI; beslutsstöd;

  Sammanfattning : Den globala ekonomin har gjort att företag är beroende av säker information som ska hjälpa dem att fatta bättre beslut. Allt fler företag agerar på den globala marknaden vilket gör konkurrensen större. Därför behöver företag allt mer och säkrare information. LÄS MER

 5. 5. Handelns agerande vad gäller teknikutnyttjande – självscanning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viviana Vivar Mendoza; Jianli Liu; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vår studie som utgår från ett företagsperspektiv fokuserar på stormarknadernas agerande vad gäller teknikutnyttjande. Vi analyserar också de främsta orsakerna till självscanningssystemet införande på stormarknaderna och de effekter detta införande haft på stormarknaden, dess kunder, personal och konkurrenter. LÄS MER