Sökning: "cooperate"

Visar resultat 1 - 5 av 1043 uppsatser innehållade ordet cooperate.

 1. 1. Cooperation In Fragmentation: Factors Influencing the Willingness of Firms to Cooperate in Fragmented Industries

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Constantin Grosse; Johannes Friederich Justus; [2022]
  Nyckelord :Fragmentation; Cooperation; Mobility Industry; Industry Change; Consolidation; Business and Economics;

  Sammanfattning : In any given industry, fragmentation, namely the state of a disintegrated landscape of market participants’ offerings, can have detrimental effects on firms and customers in the likes of inefficiencies or inconvenient offerings, respectively. Despite recent first steps towards consolidation of offerings through, for example, platform ecosystems, the German mobility industry is still largely fragmented. LÄS MER

 2. 2. Kriterier för ett attraktivt resecentrum till stöd för ett hållbart resande : En förstudie om östra delen av Luleå centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sandra Dany; [2022]
  Nyckelord :Travel center; Sustainable transport; Traffic planning; Public transport; Winter; Resecentrum; Hållbara transporter; Trafikplanering; Kollektivtrafik; Vinter;

  Sammanfattning : För att främja hållbar utveckling är regeringens strategi att ha tillgängliga stadsmiljöer där hållbara transporter prioriteras. Det kräver en god samhällsplanering och transportsystemets uppbyggnad får en väsentlig uppgift att substituera bilanvändandet mot miljövänligare alternativ. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för att upprätta en klimatdeklaration : En fallstudie på ett mindre entreprenadbolag i Kronobergs län

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Karlberg; [2022]
  Nyckelord :klimatdeklaration; växthusgasutsläpp; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sedan parisavtalet trädde i kraft 2016 har det ställts allt högre krav på att minska utsläppen av växthusgaser. Avtalet bidrog till att Sveriges regering 2018 införde ett klimatpolitiskt råd varshuvuduppgift är att arbeta mot att minska utsläppen av växthusgaser i samhället. LÄS MER

 4. 4. "Det ser bra ut på pappret, men funkar inte i praktiken" : En kvalitativ studie om samverkan kring barn och unga med NPF

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emmy Jakobsson; Frida Karlsson; [2022]
  Nyckelord :barriers; child and youth psychiatry; collaboration; conditions; cooperate; neurodevelopmental disorders; school; social services; barn- och ungdomspsykiatrin; förutsättningar; hinder; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; samverkan; skola; socialtjänst;

  Sammanfattning : Diagnostiseringen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har ökat de senaste åren. Samtidigt visar forskning att barn och unga med NPF löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa och utsatthet i samhället. LÄS MER

 5. 5. Professionella tävlingsryttares ledarskap : för att nå framgång som ryttare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Ludvigsson; Linn Bödmar; [2022]
  Nyckelord :Ridsport; tävlingsryttare; team; ledarskap;

  Sammanfattning : Bakom varje framgång ligger det oftast mycket arbete och ett bra team. I den här studien undersöktes hur professionella tävlingsryttare (ryttare på svårklassnivå) arbetade med sina team, men också med sitt eget ledarskap för att nå framgång på tävlingsbanan. LÄS MER