Sökning: "cooperation"

Visar resultat 1 - 5 av 7494 uppsatser innehållade ordet cooperation.

 1. 1. Vårdnadshavare skolas in -en synvända i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Zenitha Brahm; Katrin Feuerbach Wengel; [2024-02-27]
  Nyckelord :förskola; early childhood education; förskollärare; ECEC teacher; inskolning; introduction; samverkan; samarbete; cooperation; vårdnadshavare; caregiver;

  Sammanfattning : Denna studie gör anspråk på att närma sig viktiga faktorer för en god samverkan mellan förskola och hem. Det är en kvalitativ studie som analyserats på fenomenografisk grund och det fenomen som studeras är inskolningen, fokuserat på förskolans sätt att etablera en god samverkan. LÄS MER

 2. 2. The Relationship Status between Flexibility & Loyalty: 'It's Complicated' - Examining the Flexibility of European Integration and Enhanced Cooperation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ella Näslund; [2024-02-19]
  Nyckelord :European Union; EU law; European integration; differentiated integration; enhanced cooperation; flexibility; the principle of loyalty;

  Sammanfattning : This thesis examines the ever-evolving landscape of European integration, focusing on differentiation in the shape of enhanced cooperation and flexibility in relation to loyalty. The principle of loyalty, a cornerstone of the European Union, is analysed in the light of differentiated integration, explicitly focusing on enhanced cooperation. LÄS MER

 3. 3. "The Competition of Values in the European Arrest Warrant Tracing the Conflict and Prioritization Between Collective Security and Individual Justice Within Case Law of the CJEU"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nadja Nordlund; [2024-02-16]
  Nyckelord :European Arrest Warrant; Mutual Recognition; Effective Law Enforcement; International Cooperation; Procedural Justice; Rule of Law; Right to a Fair Trial; Proportionality;

  Sammanfattning : The European Arrest Warrant system is built on balancing between individual justice, which safeguards the right to a fair trial of subjects to extradition, and collective security, which seeks to ensure public safety and effective law enforcement. This thesis provides for an analysis of this balance and its evolution, exploring how the prioritization of individual justice and collective security, as manifested in the EAW, have shifted through the evolutive interpretation of the Court of Justice of the European Union. LÄS MER

 4. 4. Unraveling Paradoxical Tensions in Digital Servitization Ecosystems : A case study in the mining industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johannes Åström; Jakob Karlelid; [2024]
  Nyckelord :Digital servitization; Ecosystem; Paradoxes; Tensions; Digital tjänstefiering; Ekosystem; Paradoxer; Spänningar;

  Sammanfattning : Purpose - This study aims to understand what paradoxical tensions arise within an ecosystem when companies collectively pursue digital servitization and how these tensions impact value co-creation. Method -  The study is an explorative single-case study based on the mining industry in Sweden and involves respondents from industry-leading organizations. LÄS MER

 5. 5. Skolkuratorn och hemmasittare. - En kvalitativ intervjustudie om hur skolkuratorer resonerar om det sociala problemet hemmasittare.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cornelia Söderlund; Elin Wennerberg; [2024]
  Nyckelord :hemmasittare; School counselors; School absenteeism; Interviews; Neo-institutional theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to increase an understanding of how school counselors in Sweden reason about the social problem with truants, “Hemmasittare '' in Swedish, and how the elementary schools work with this. To enable the purpose of the study to be maintained, a qualitative interview study became current. LÄS MER