Sökning: "cooperative learning"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden cooperative learning.

 1. 1. Hur kooperativt lärande kan påverka elevers resonemang inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Wingren; Erika Norling; [2020]
  Nyckelord :Cooperative learning; Mathematics; Reasoning ability; Students;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt behandlas forskningsfrågan hur det kooperativa lärandet kan påverka elevers resonemangsförmåga inom ämnet matematik. Studiens underlag bygger på vetenskapliga artiklar samt Grundbok i kooperativt lärande skriven av Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson, 2017. LÄS MER

 2. 2. Hur kan kooperativt lärande användas som lektionsstruktur för att minska matematikångest?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dennis Bengtsson; Sandra Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperative learning; mathematics anxiety; lesson structure; shared responsibility; active learning;

  Sammanfattning : This study is a study of literature which focused on the research question How can cooperative learning reduced perceived mathematics anxiety. This was conducted via a literature search in a variety of databases, such as ERC, ERIC, and finally libsearch. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande och matematikängslan i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofie Silfverberg Ahlberg; Harald Dyrting; [2020]
  Nyckelord :Cooperative learning; Elementary School; Mathematics; Mathematics anxiety;

  Sammanfattning : Mathematics anxiety is a well-known and well-researched area within mathematical didactics. Similarly, cooperative learning is a widely discussed and researched area. This study aims to bring to light the effects that cooperative learning can have on mathematics anxiety by answering the following two questions. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande för matematisk språkutveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Rabe; [2020]
  Nyckelord :cooperative learning; language development; mathematical concepts; mathematics; mathematical language; primary school;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt är skriven för att redogöra för vad forskning säger angående hur elevers matematiska språkutveckling påverkas av metoden kooperativt lärande. Den syftar också till redogörelse för hur den kooperativa undervisningsmetoden skiljer sig från den traditionella, det vill säga metoden som innebär att elever arbetar individuellt med uppgifter i en lärobok eller motsvarande. LÄS MER

 5. 5. Det kooperativa lärandets påverkan på elever med olika förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Olsson; Johan Heiling; [2020]
  Nyckelord :cooperative learning; group work; math*; learning disabilities; second language learning; grade school;

  Sammanfattning : Cooperative learning is a very common working method in grade school. The purpose of this study is to identify the effects that cooperative learning has on students with different abilities. Several articles covering different abilities have been selected for our analysis. LÄS MER