Sökning: "coping strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 1048 uppsatser innehållade orden coping strategies.

 1. 1. DÖR JAG SÅ DÖR JAG OCH DET FINNS INGET ATT GÖRA ÅT DET. En uppsats om rädslan för döden hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Nathalie Bengtsson; Joanna Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :Döden; dödsångest; rädsla; unga vuxna; makt; terror management theory; identitet;

  Sammanfattning : This thesis examines young adults and their individual experiences of the fear of death and death anxiety. We also sort out what power it holds over them and how it affects their identities and everyday life. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors copingstrategier i kritiska skeden

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Rebecca Karlsson; [2023-04-20]
  Nyckelord :Scrub nurse; non-technical skills; situational awareness; decision making; intraoperative stress; critical stages; coping strategies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskor har en grund i icke-tekniska färdigheter för att arbeta patientsäkert i en operationssal. I salen är det flera faktorer som påverkar samspelet i operationsteamet under ett kritiskt skede. LÄS MER

 3. 3. SÖKER MEDARBETARE, OBS! INGA INVANDRARE Strukturell diskrimineringen gentemot rasifierade kvinnor i socialtjänstens rekryteringsprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Solen Ali; [2023-02-06]
  Nyckelord :racialized; women; structural; discrimination; social worker; recruitment; foreign; qualitative; gender; coping strategies; rasifierad; kvinna; strukturell; diskriminering; socialsekreterare; rekrytering; utländsk; kvalitativ; kön; copingstrategier;

  Sammanfattning : This research aims to examine POC (person of colour) women’s experiences of structural discrimination within recruitment for the social services. Thus, this research will continue to examine the experienced consequences of structural discrimination within recruitment towards POC women. LÄS MER

 4. 4. Impacts of Covid-19 on Cooperatives in Sweden : a Case Study of Arla Foods

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Farhana Sultana; Nourhan Raafat Moustafa Abdelsalam; [2023]
  Nyckelord :Cooperatives; Covid-19; Covid-19 pandemic; resilience; strategy; internal governance; decision making; economic Impact; crisis management; crisis decision-making framework;

  Sammanfattning : Different organizations face diverse challenges to survive during Covid-19. Rare external disruptions due to natural causes such as pandemics affect a company's ability to continue operations, from obtaining raw materials from suppliers to delivering finished products directly to the market. LÄS MER

 5. 5. När elevers uttryck av berättigandehetskänslor påverkar lärares arbetsmiljö : En komparativ intervjustudie med erfarna och mindre erfarna gymnasielärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Linnéa Bengtsson; Evelina Nemeth; [2023]
  Nyckelord :Gymnasielärare; Elever; Berättigandehetskänslor; Lärarerfarenhet; Lärares arbetsmiljö; Egenansvar; Moral;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Linnéa Bengtsson & Evelina NemethTitle: When students’ sense of entitlement affect teachers’ work environmentA comparative interview-study with experienced and less experienced upper secondary schoolteachers.  Students’ values, rights, and principles are a widely researched phenomenon. LÄS MER