Sökning: "coping stress idrottspsykologi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden coping stress idrottspsykologi.

 1. 1. Kvinnliga fotbollsdomare : En kvalitativ studiekring motivation, upplevd stress och coping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Kilhage Persson; Ludvig Vildö; [2017]
  Nyckelord :Damdomare; kvinnliga fotbollsdomare; motivation; stress; stresshantering; coping; copingstrategier; copingstrategi; idrottspsykologi; fotboll; kvinna; kvinnliga; idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar kvinnliga fotbollsdomare till fortsattdömning, vilka situationer som resulterar i stress samt hur de upplever att de hanterar dessasituationer. För att undersöka syftet användes frågeställningarna: Vilka är de huvudsakligamotivationsfaktorerna till att kvinnliga fotbollsdomare fortsätter att döma? Vilka situationerupplever de som stressfulla? Hur hanterar kvinnliga fotbollsdomare stressfulla situationer?Totalt deltog tio kvinnor från södra och västra Sverige som alla har dömt fotboll i minst tresäsonger, medelåldern var 21,1 år (SD= 3,62) och domarna dömde från distrikt till elitnivå. LÄS MER

 2. 2. Blir musiklärare nervösa?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jesper Zels; [2010]
  Nyckelord :musiklärare; nervösitet; ångest; prestationsångest; coping;

  Sammanfattning : Jag har som instrument- och ensemblelärare egna erfarenhet av nervositet och prestationsångest inför lektioner med mina elever och undrar om jag är ensam med dessa känslor. Jag har valt att fördjupa mig i begreppen stress, nervositet, ångest och coping genom att läsa litteratur inom personlighetspsykologi, klinisk psykologi, socialpsykologi, arbetspsykologi, idrottspsykologi, kognitiv psykologi och motivationspsykologi. LÄS MER