Sökning: "copingstrategier psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden copingstrategier psykologi.

 1. 1. Svårigheten med att hantera ohövlighet: hur coping och ohövlighet på arbetsplatsen är kopplat till psykisk hälsa och arbetsplatstrivsel för hbtq-personer och heterosexuella cispersoner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Persson Hansson; [2024]
  Nyckelord :Hbtq; diskriminering; psykisk hälsa; ohövlighet på arbetsplatsen; coping; LGBTQ; discrimination; mental health; workplace incivility; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hbtq-personer rapporterar sämre psykisk hälsa samt trivs sämre på arbetet än andra, något som kopplats till begreppet minoritetsstress. Tidigare forskning har även lyft copingstrategier som en möjlig faktor som påverkar sambandet mellan utsatthet för kränkningar och påverkan på mående. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ undersökning om vilka copingstrategier poliser i ingripandeverksamheten använder för att balansera arbetsliv och fritid

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Jansson; Josefine Åsander; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett liv efter stressrelaterat utmattningssyndrom : en kvalitativ studie av hur stress hanteras senare i livet av människor med tidigare utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Petra Börjesson; Elsa Häger; [2023]
  Nyckelord :Exhaustion disorder; Stress-related exhaustion; Long-term; Stress; Coping strategies; Health care; Utmattningssyndrom; Stressrelaterad utmattning; Långsiktig; Stress; Copingstrategier; Friskvård;

  Sammanfattning : The purpose of this study was a deeper understanding of how people with former exhaustion disorder deal with stress later in life, what they consider helped and helps them, and their current stress-related challenges. Seven people who considered themselves recovered were interviewed 3-25 years after illness. LÄS MER

 4. 4. "Jag har aldrig funderat så mycket på det, tills jag fick så många reaktioner." : Kvinnor som inte vill ha barn och deras erfarenheter och upplevelser av norm och normbrott - en kvalitativ intervjustudie.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Agnes Linnea Maria Malmström Ekström; [2023]
  Nyckelord :Barnfrihet; normbrott; stigma; bemötande; copingstrategier; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka barnfria kvinnors erfarenheter av barnfrihet utifrån det egna perspektivet, samt i förhållande till bemötande från omgivningen. Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes och datamaterialet analyserades utifrån tematisk analys, vilket resulterade i åtta teman. LÄS MER

 5. 5. Take it or leave it? En tematisk analys om upplevelsen av att erfara sexuella biverkningar i samband med antidepressiv läkemedelsbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Eklund; Rasmus Andersson; [2023]
  Nyckelord :antidepressiv läkemedelsbehandling; sexuella biverkningar; SSRI; copingstrategier; antidepressant medical treatment; sexual side effects; coping strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av att erfara sexuella biverkningar i samband med antidepressiv läkemedelsbehandling samt vilka strategier personer använder sig av för att hantera dem. Studien syftade även att undersöka hur sexuella skript och normer beskrivs inverka på upplevelsen av att hantera sexuella biverkningar, samt hur vården kan hjälpa denna patientgrupp ytterligare. LÄS MER