Sökning: "copingstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 830 uppsatser innehållade ordet copingstrategier.

 1. 1. Maskrosarbetare En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av resiliensskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nåmis Louisedotter; [2022-01-24]
  Nyckelord :resiliens; copingstrategier; socialarbetare; motståndskraft; friskfaktorer;

  Sammanfattning : Socialarbetare är en utsatt profession när det kommer till stress, som ofta grundas i en hög arbetsbelastning. Emotionell utbrändhet är en annan av riskerna inom professionen. Resiliens som begrepp fångar in den motståndskraft som kan skapas för att skydda sig mot denna stress. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med inflammatorisk mag-tarmsjukdom samt behov av stöd. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Madeleine Andersson; Johanna-Louise Bergman; [2022]
  Nyckelord :Chronic Irritable bowel disease; Crohn’s disease; Literature review; Patientexperience; Support; Ulcerative colitis.; Kronisk Inflammatorisk mag-tarmsjukdom; Litteraturstudie; Morbus Crohn; Patientupplevelser; Stöd; Ulcerös Kolit.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inflammatorisk mag-tarmsjukdom är ett samlingsnamn för Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Gemensamt för sjukdomarna är att de är kroniska och att de går i skov, vilket innebär att sjukdomen är mer aktiv i vissa perioder och mindre aktiv under andra. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors hantering av upplevd empatitrötthet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Rebecca Kilstadius Landgren; Sabina Claesson; [2022]
  Nyckelord :Coping strategies; compassion fatigue; nurses; nursing; patientcentred care; patient safety; Copingstrategier; empatitrötthet; omvårdnad; patientsäker vård; personcentrerad vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatitrötthet beskrivs som ett successivt slitage på vårdpersonalensförmåga att engagera sig samt värna om sina patienter och kollegor.Sjuksköterskor löper en stor risk att drabbas av empatitrötthet. Minskadarbetsglädje, irritabilitet och kronisk trötthet är exempel på kännetecken avempatitrötthet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av att vara mastektomerade relaterad till bröstcancer- En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tamara Nikolayeva; Fatemeh Boroumandnia; [2022]
  Nyckelord :Mastektomi; Bröstcancer; Upplevelser; Kvinna; Bröstförlust; Sexualitet; Parrelation; Bröstrekonstruktion; Copingstrategier; Acceptans; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Varje år får flera tusen kvinnor i Sverige bröstcancerdiagnos och antal insjuknande har ökat de senaste decennierna. Bröstcancer behandlas vanligtvis bland annat med mastektomi som medför ett förändrat utseende på kroppen. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av att leva med en tarmstomi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Ljunggren; Michelle Wanner; [2022]
  Nyckelord :Tarmstomi; stöd; förändring; anpassning; acceptans; personcentrering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen av tarmstomier har ökat och idag lever 40 000 personer med en tarmstomi i Sverige. Stomiuppläggning innebär en livsomställning och sjuksköterskan har en viktig roll att förmedla kunskap och stöd. LÄS MER