Sökning: "copingstrategies"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet copingstrategies.

 1. 1. Vad innebär det för en kvinna att lämna en våldsam relation? : En kvalitativ studie om hur kvinnojourer pratar om våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Jarl; [2019]
  Nyckelord :Domestic abuse; women’s shelters; constructivism; process of change; copingstrategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to examine how four different women’s shelters talk about what happens to a woman after she has left a relationship where there has been domestic abuse. This was achieved by taking part of the different women’s shelters narratives on domestic abuse and their work through semi- structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Smärtan i relation till aktiviteter i vardagen hos personer med RA : en scoping review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Laura Fogh Henriksen; [2019]
  Nyckelord :activity performance; activity value; activity balance; pain management; copingstrategies; aktivitetsutförande; aktivitetsvärde; aktivitetsbalans; smärthantering; hanteringsstrategier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva relationen mellan smärta och vardagsaktiviteter hos vuxna personer med RA. Frågeställningarna fokuserar på att besvara hur smärta påverkar vardags­aktiviteter samt hur vardagsaktiviteter påverkar smärta hos vuxna personer med RA. LÄS MER

 3. 3. Copingstrategier vid Irritable Bowel Syndrome : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Elin Andreasson; Sanna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :irritable bowel syndrome; copingstrategier; person;

  Sammanfattning : Introduktion: Irritable bowel syndrome [IBS] är den vanligaste kroniska sjukdomen som uppträder i gastrointestinal-kanalen. Sjukdomen förekommer hos 10–20% av världsbefolkningen och kan upptäckas hos både barn och vuxna. LÄS MER

 4. 4. Copingstrategier för att bevara psykosocial hälsa för närstående som vårdar patienter med cancersjukdom : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Engström; Cecilia Hanquist; [2018]
  Nyckelord :family caregiver; informal caregiver; coping strategies; cancer; psychosocial health; familjevårdgivare; informell vårdgivare; copingstrategier; cancer; psykosocial hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minst var tredje person kommer under sin livstid att få en cancerdiagnos. Närstående till dessa personer kommer att spela en central roll i vårdandet. Att som närstående vårda beskrivs ofta som en stressande situation med psykiska och fysiska påfrestningar. LÄS MER

 5. 5. Ambulanspersonalens upplevelser av traumatiska händelser : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elvira Nordin; Jenny Östgård; [2018]
  Nyckelord :Ambulance Personnel; Experience; Traumatic events; Ambulanspersonal; Upplevelser; Traumatiska händelser;

  Sammanfattning : Introduction: There are high demands on ambulance staff in relation to emergency assessments and treatment measures. In addition to this, staff are constantly exposed to potentially traumatic events. The experience of traumatic events is varied and depends on individual conditions. LÄS MER