Sökning: "copyright"

Visar resultat 1 - 5 av 279 uppsatser innehållade ordet copyright.

 1. 1. Upphovsrätten v. Artificiell Intelligens - En studie om relationen mellan upphovsrätten och artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mikael Szalay; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; artificiell intelligens; upphovsrätt; lag; immaterialrätt; ensamrätt; verkshöjd; intrång; robot; maskin; dator; copyright; intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The relationship between copyright law and the technical advancement of today can be questioned when non-human actors has begun to generate artistically recognized works. The new actors are regarded to as the artificially intelligent robots, machines and computers. LÄS MER

 2. 2. Upphovsrätt gällande musik : Om två musikaliska verk liknar varandra, var drages gränsen för intrång och vad gäller för straffvärden?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Bihl; [2019]
  Nyckelord :Copyright; copyright infringement; upphovsrätt; upphovsrättsbrott; upphovsrättsintrång; musik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att klargöra rättsläget gällande upphovsrätt och hur detta påverkar musikaliska verk. Mer specifikt kommer det utredas hur lika musikaliska verk får vara varandra utan att det kan vara tal om upphovsrättsintrång genom att delar av originalverket, eller liknande stycken av sagda verk, har använts i ett nytt verk utan tillåtelse från upphovspersonen för originalverket ifråga. LÄS MER

 3. 3. Listening to Digital Media: Analysis of Music Consumption Pattern on the Example of Russian Social Networking Site VKontakte : A user-focused research based on in-depth interviews

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Iuliia Kyryllova; [2018]
  Nyckelord :digital music; institutional approach; consumption; social networking site; Russia; Ukraine; habits; in-depth interviews; user experience; copyright; sharing; downloading; owning; prosumer; content; free;

  Sammanfattning : The present paper represents an overview of the most popular Russian social networking site VKontakte and its role in the formation of modern music consumption pattern in post-Soviet countries. Until spring 2017, it was known as the biggest platform for free music consumption in the region. LÄS MER

 4. 4. DIGITAL EXHAUSTION IN THE EUROPEAN UNION

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rodrigo Perpétuo; [2018]
  Nyckelord :digital exhaustion; first sale doctrine; exhaustion theory; exhaustion doctrine.;

  Sammanfattning : In the past, copyrighted works were distributed exclusively through physical means, while copyright law developed to bestow copyright holder a privilege to decide when and under what circumstances a work should be put into circulation. The first sale doctrine, however, limited that ability in so far as, once a product is sold, copyright owners can no longer control the flow of that particular product, benefiting consumers and society in several ways. LÄS MER

 5. 5. AI and creative machines : copyright protection for AI generated works under EU and Swedish law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Makarowski; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine questions related to copyright protection of worksgenerated by artificial intelligence (AI) under EU and Swedish law. The first question that is examined in this thesis is whether works created by AI are at all eligiblefor copyright protection in Sweden and who is the creator of such works: the human behind theAI, the AI itself, both, or perhaps nobody. LÄS MER