Sökning: "core competencies"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden core competencies.

 1. 1. Fem smutsiga små fingrar : En litteraturöversikt baserad påkvantitativ metod

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isabella Lagnerup; Lisa Travell; [2022]
  Nyckelord :Compliance; hand hygiene; hand sanitizer hand washing; nurses; följsamhet; handdesinfektion; handhygien; handtvätt; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett problem som tar upp resurser och vårdplatser. Ett av huvudproblemen är brister i handhygienen. Handhygienen ska utföras korrekt för att bedriva en god och säker vård. Det sistnämnda är en kärnkompetens hos den utbildade sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Att vårda tills döden skiljer oss åt : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i ett palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Caroline Bjarnevi; Lisa Åkesson; [2022]
  Nyckelord :Palliative care; children; nurses; experiences; Palliativ vård; barn; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Working in pediatric palliative care means that nurses must care for their patients with a family-centered approach. In this type of care, it is important to consider children's rights and give adapted care according to the child's development stages. LÄS MER

 3. 3. From dishwashers to Ferrari : How Loccioni successfully utilized their dominant logic and core competencies

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Linus Nordberg; Nils Enbom; [2022]
  Nyckelord :Dominant logic; Core competencies; Radical industrial transformation;

  Sammanfattning : The world is facing an unprecedented global environmental disaster. CO2 is currently the largest contributor to global warming and a large part of global emissions come from the automotive industry. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan företagsprestation och kärnkompetens : En kvantitativ studie om kompetensers vidare effekt inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Joseph Haydo; Linnea Johansson; [2022]
  Nyckelord :Firm performance; profitability; competence; core competence; competence development; auditing industry; Företagsprestation; lönsamhet; kompetens; kärnkompetens; kompetensutveckling; revisionsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska överleva på lång sikt är det nödvändigt att de är lönsamma. Ett sätt för företag att utvecklas är genom att inkorporera kärnkompetens som strategi iföretaget och flertalet tidigare studier har bekräftat att kärnkompetens har en positiv påverkanpå lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. E-hälsans möjligheter för nära vård inom oftalmologisk omvårdnad : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gabriella Börstell; Jonas Jönsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitala tjänster inom E-hälsoområdets utveckling ger upphov till nya möjligheter inom hälso- och sjukvården, exempelvis ökad känsla av delaktighet för individen. Samtidigt för utvecklingen med sig konsekvenser i rättsliga och etiska sammanhang där patientsäkerheten kan äventyras. LÄS MER