Sökning: "cornerstone model"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden cornerstone model.

 1. 1. Workforce Scheduling for Flamman Pub & Disco

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustav Villwock; [2022]
  Nyckelord :Workforce scheduling; Mixed integer programming; Large neighbourhood search; Heuristics; Constructive heuristic;

  Sammanfattning : Workforce scheduling is widely used within most industries. A well-outlined and efficient schedule gives cost savings, such as reduced number of overtime hours, increases overall utilization, and facilitates meeting demands. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility and Financial Performance in the Energy Sector : A Quantitative Study Examining European Energy Companies

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi, Finansiering och Statistik

  Författare :Carolin Cedermark; Suvi Taimisto; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As the cornerstone of almost all economic activity across the world, the energy sector plays a vital role in the transition to sustainable business operations and living. The urgent situation of climate change has likewise increased the pressure on corporations to act in a more sustainable manner. LÄS MER

 3. 3. Tillsammans för ett hållbart arbetsliv : Ett förslag på en utvärderingsmodell som mäter individens utveckling mot ett hållbart arbetslivEn studie av iManagements arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Ximena Samuelsson-Allendes; Charlott Lundberg; [2022]
  Nyckelord :effectiveness; sustainable working life; total quality management; Språngbrädan; effektivitet; hållbart arbetsliv; offensiv kvalitetsutveckling; Språngbrädan;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to present a proposal of an evaluation model that can be used by organizations to measure individuals' development towards a sustainable working life. The study is supported by studies of the organization iManagement, which trains individuals in selfleadership on behalf of both national and international organizations. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsarbete vid införandet av ett verksamhetssystem inom kommunal verksamhet : - Projektledarnas berättelse och medarbetarnas uppfattning

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Milica Baic; Ewa Westman Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Leadership; committed leadership; quality development; business system ERP; implementation; employees; customer; customer satisfaction.; Ledarskap; engagerat ledarskap; kvalitetsutveckling; verksamhetssystem affärssystem ERP; införande; implementering; medarbetare; kund; kundnöjdhet;

  Sammanfattning : Fallstudien utfördes vid Uppsala Kommun där kvalitetsarbete vid införandeprojektet SocSys har studerats. Ett verksamhetssystem infördes i fyra av kommunens förvaltningar. LÄS MER

 5. 5. Skogsindustrin och cirkularitet : Utmaningar och motivationsfaktorer vid implementering av cirkulär affärsmodeller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Östman; Emma Melin; [2022]
  Nyckelord :cirkulära affärsmodeller; affärsmodeller; cirkularitet; hållbarhet; skogsindustri; skogsbruk; svensk skogsindustri;

  Sammanfattning : Swedish forestry has a history of being conceived as a catalyst for economic growth and welfare, nearly representing a cornerstone in society. Multiple Swedish forest industries have taken actions to become more circular throughout the years, pointing mainly at environmental sustainability. LÄS MER