Sökning: "corona ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden corona ekonomi.

 1. 1. Ledarskap under coronakrisen inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för polisiärt arbete

  Författare :Nicoline Hofbauer; Clara Varlet; Lina Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Leadership. Coronavirus. Management in crisis. Leadership in crisis. Crisis Management. The restaurant industry.; Ledarskap. Coronavirus. Management i kris. Ledarskap i kris. Krishantering. Restaurangbranschen.;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har haft stor påverkan på vårt samhälle. I Sverige är restaurangbranschenen av de branscherna som har drabbats värst. Vid en kris som denna krävs det att ledare agerar för att se till att deras organisation kan överleva. En ledare kan påverka organisationen inom alla aspekter, allt från ekonomi till personalhantering. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering inom strategisk marknadsföring : En kvalitativ studie om hur e-handelsföretag uppfattar och hanterar risker

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malou Holmensköld; Adrian Palmberg; [2021]
  Nyckelord :Risk; risk management; risk management process; risk perception; strategic marketing; e-commerce; clothing industry; the coronavirus pandemic; Risk; riskhantering; riskhanteringsprocess; riskuppfattning; strategisk marknadsföring; marknadsföringsstrategier; e-handel; klädbranschen; coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riskhantering handlar om att förebygga att risker uppstår inom ett företag. På grund av den föränderliga miljö som företag befinner sig i krävs en effektiv och integrerad riskhantering, varpå detta blivit särskilt avgörande vid hantering av kriser. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation intern och externt på en inköpsavdelning. : En fallstudie av Gävle sjukhus under Coronapandemin.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Naziha Hadi; [2021]
  Nyckelord :Inköp; Extern kommunikation; Intern kommunikation; Upphandling; Pandemin.;

  Sammanfattning : Abstract The basic responsibility for a purchasing department is to secure all the goods and services needed for an organization. In general, the department is, trying to become a a major part of the  organization and its functions are becoming increasingly automated. LÄS MER

 4. 4. Covid-19:s påverkan på integrationspolitiken : De dubbla utmaningarna för Eskilstunas segregerade områden under Corona-pandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adella Mawas; Nadeen Essa; [2021]
  Nyckelord :Covid -19 pandemin; integration; bostadssegregation; inklusive medborgarskap; utrikesfödda; socioekonomiska status; diskriminering tillit.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka Covid-19:s påverkan på integrationspolitiken i socioekonomiskt svaga områden (Lagersberg & Skiftinge) i Eskilstuna kommun, och analysera om pandemin ökar sårbarheten med att implementera integrationspolitiken i dessa områden. Detta kommer genomföras med hjälp av den kvalitativa forskningsmetoden semistrukturerad intervju med 10 medborgare som bor i dessa områden. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapets roll i att främja hälsa inom vården under Corona-pandemin : En fallstudie inom vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Farah El-masry; Ayse Bayar; [2021]
  Nyckelord :Hälsa; hälsofrämjande arbete; stress; ledarskap; Covid-19;

  Sammanfattning : .... LÄS MER