Sökning: "coronary artery diseases CAD."

Hittade 3 uppsatser innehållade orden coronary artery diseases CAD..

 1. 1. Myokardskintigrafi fynd vs koronarangiografi fynd vid kranskärlsjukdom detektering på Universitetssjukhuset Örebro.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Hanna Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :single-photon emission computed tomography SPECT; coronary angiography ICA; coronary artery diseases CAD.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kranskärlssjukdom (CAD) är en hjärtsjukdom som kan diagnostiseras med icke-invasiva metoder, såsom myocardial perfusion imaging med single-photon emission computed tomography (SPECT), och genom invasiva metoder, såsom invasiv koronarangiografi (ICA). ICA är den golden standardmetod för att diagnostisera CAD. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av en ny metod för utredning av stabil kranskärlssjukdom baserad på akustisk fonokardiografi

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Elena Kurashova; [2018]
  Nyckelord :Coronary artery disease; CAD; Angina pectoris; Myocardial scintigraphy; Phonocardiography; CADScor®-system; Kranskärlssjukdom; CAD; Angina pectoris; Myokardscintigrafi; Fonokardiografi; CADScor®-system;

  Sammanfattning : Kranskärlssjukdom (CAD) är en av de vanligast förekommande kardiovaskulära sjukdomarna och en av de dominerande dödsorsakerna hos äldre människor världen över. För att bekräfta diagnos och bedöma sjukdomens svårighetsgrad används idag flera diagnostiska strategier. LÄS MER

 3. 3. Inherited Risk Enrichment Analysis ofgene sets using Genome-wide AssociationStudies for Coronary Artery Disease

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :HASSAN FOROUGHI ASL; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genome-wide association studies (GWAS) has been in the heartof medical research for the last 5 years. These studies seek forcommon variants in the genome that are linked to risk for commoncomplex diseases (CCDs). LÄS MER