Sökning: "coronavirus"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet coronavirus.

 1. 1. Determination of Proton Beam Waist Positions Using Beam Position Monitors

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/European Spallation Source ESS AB; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Gustav Gird Fahlström; [2022]
  Nyckelord :ESS; European Spallation Source; Proton beam; waist; BPM; Method; transverse; beam dynamics; beam physics; Lattice Error; Matrix formalism; Python; trajectory simulation; physics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this work, we examine a novel method for the determination of proton beam waist locations using beam position monitors. Based on the lattice of the final transport line section of the European Spallation Source linac, a simplified version of the beam line composed of quadrupole magnets and correctors is constructed in Python using a matrix formalism. LÄS MER

 2. 2. Svenska myndigheters hantering av informationssäkerheten vid distansarbete under coronapandemin : En intervjustudie med företrädare för fem myndigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Maja Davey; Nils Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Coronapandemin; pandemi; myndigheter; informationssäkerhet; distansarbete;

  Sammanfattning : The global Coronavirus pandemic that started in December of 2019 has had a great impact on the way companies and governmental agencies conduct their business. This has forced a majority of the workforce to start working from home. LÄS MER

 3. 3. The pandemic and its effect on Swedish youth wings' mobilization

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Izabell Eriksson Andrén; [2022]
  Nyckelord :Youth wings; Political mobilization; Political engagement; Covid-19; Digital media;

  Sammanfattning : Youth wings exist worldwide, connect youths with political parties, and mobilize youth to political engagement. Youth wings engagement often entails offline political engagement such as debates and demonstrations. LÄS MER

 4. 4. Hur har chefer hanterat sitt ledarskap under Covid-19? : En intervjustudie om hur chefer har använt och hanterat sitt ledarskap innan och under pandemin Covid-19

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Renée Garabedian; Katarina Råström; [2022]
  Nyckelord :Covid-19 Distansarbete Ledarskap Transformativt ledarskap Tillitsbaserat ledarskap Ledarskapsmodellen Motivation Styrning Kommunikation;

  Sammanfattning : Sammanfattning I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus, Covid-19. För att undvika smittspridning infördes olika restriktioner och det rekommenderades bland annat hemarbete. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Home Office on Development Professionals During the Coronavirus Pandemic 2020-2021 : The Case of the United Nations Industrial Development Organization

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Katharina Hribernigg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic suddenly changed the lives of millions of people worldwide. Organizations throughout the globe had to face new working environments with employees shifting away from onsite work to home office. LÄS MER