Sökning: "corparate social responsibility"

Hittade 1 uppsats innehållade orden corparate social responsibility.

  1. 1. Fri retur – Bakslag för hållbarhetsarbetet i e-­‐handeln? : En kvalitativ studie om hur företag inom modebranschen kan använda Corporate Social Responsibility i frakt-­‐ och returneringsproblematiken

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Sara Jönsson; Josefine Nilsson; [2019]
    Nyckelord :Delivery- and return; Corporate Social Responsibility; E-commerce; fashion; Frakt- och returnering; Corporate Social Responsibility; E-handel;

    Sammanfattning : Bakgrund: E-handeln inom modebranschen fortsätter att öka och bidrar till att konkurrensen hårdnar. Även mängden returer ökar och samtidigt ökar kraven på en hög leveransservice hos kunderna, vilket belastar returprocessen samt bidrar till en sämre miljö med ökade transporter och mer materialförbrukning. LÄS MER