Sökning: "corporade covernance"

Hittade 1 uppsats innehållade orden corporade covernance.

  1. 1. Verkställande Direktör : Påverkan på aktiekursen vid avgång

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskolaSödertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Niklas Sjöström; Anders Erixon Wennersten; [2008]
    Nyckelord :VD-byten; avgång; marknadshypotes; eventstudie; corporade covernance;

    Sammanfattning : Om man fördjupar sig i aktiemarknadens rörelser ser man olika anledningar till varför en aktie värderas som den gör. Uppkommer det ny information vägs det med i bedömningen och aktiens värde, dvs. priset, justeras. Om en VD sparkas är det en anledning för aktiemarknaden att försöka analysera händelsen. LÄS MER