Sökning: "corporate identity management"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden corporate identity management.

 1. 1. ”Stick i stäv med värdeorden” : En kvalitativ fallstudie om internkommunikation kopplat till värdeord

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emelie Abramsson; Emma Ottenström; [2020]
  Nyckelord :core values; organizational culture; internal communication; communication channels; värdeord; organisationskultur; internkommunikation; kommunikationskanaler;

  Sammanfattning : Det har under flera århundranden pågått en process där människors arbetsplikt har ersatts av en efterfrågan av balans, meningsfullhet och kvalitet för individen på arbetet. Denna förändring har motiverat organisationer att utveckla sitt arbetsgivarvarumärke, då ”starka varumärken får sin kraft inifrån” (Parment, Dyhre & Lutz, 2017, s. LÄS MER

 2. 2. Antagonistic Nation Branding Strategies: The Case of North Korea

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Pelev; Neïla Imène Zaraa; Christina Julia Pretz; [2020]
  Nyckelord :Nation Branding; Brand Identity; Propaganda; Symbols; North Korea; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This paper aims to uncover the complexity of nation branding strategies, specifically in relation to antagonistic nations using a case study of North Korea. Design/methodology/approach: To provide background context and discuss all relevant theories to this analysis, an extensive literature review has been conducted. LÄS MER

 3. 3. Cleaning up the Cycle : A Circular Partnership Case Study

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :John Brugge; Jonas Schaller; [2020]
  Nyckelord :Circular Economy; Industrial Symbiosis; Corporate Social Innovation; Innovative Partner Selection;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this thesis is to describe possible steps of how circular partnerships can be formed, and how they can connect the different steps of a material loop, such as design and recycling. The focus of the empirical study within this thesis is the reconnection of recycling, design and production within the household goods industry. LÄS MER

 4. 4. En fallstudie som handlar om Göteborg Energis hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Najlah Ashrafi; Julia Cronhamn; [2019-05-07]
  Nyckelord :institutional logic; sustainability; institutional theory; politics; organization; climate; consumers; business; profit;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how Göteborg Energis sustainability work isaffected by its surroundings. And how their actions are affected by the institutional logic thatexists in the organization because there is a sustainability and profitability requirement in thebusiness. LÄS MER

 5. 5. Rebranding med företagsarvet i beaktning : en balansgång mellan tradition och innovation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Nyberg; John Örngård; Max Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Rebranding; brand heritage; brand identity; tradition; innovation; Rebranding; brand heritage; varumärkesidentitet; tradition; innovation;

  Sammanfattning : I den allt mer föränderliga modeindustrin blir det vanligare att företag väljer att rebranda sig för att upprätthålla relevans på marknaden. Rebranding kan innebära allt från subtila visuella förändringar till mer omfattande processer som att ändra en hel företagsstrategi. LÄS MER