Sökning: "corporate social responsibility litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden corporate social responsibility litteratur.

 1. 1. Miljömässigt ansvarstagande : - En studie om hur fastighetsbolag använder det miljömässiga ansvarstagandet för att tillfredsställa sina olika intressenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Nilsson; Marcus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Management Control Systems; Corporate Social Responsibility; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Titel: Miljömässigt ansvarstagande – En studie om hur fastighetsbolag använder det miljömässiga ansvarstagandet för att tillfredsställa sina olika intressenter. Nivå: Kandidatuppsats i ämnet Företagsekonomi, 15 hp. LÄS MER

 2. 2. Investigating the Driving Forces Behind the Decision to Install Solar Power Systems as a Part of CSR : A Qualitative Study on Swedish Firms

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Johanna Eriksson; Anna Pálsdóttir; [2019]
  Nyckelord :CSR; Sustainability; Solar Power Systems; CSR; Hållbarhet; Solcellssystem;

  Sammanfattning : The urgency for firms to acknowledge and correct for their carbon footprint is increasing in scale and importance. A key to long run firm survival lies in whether companies take their Corporate Social Responsibility (CSR) seriously. LÄS MER

 3. 3. Revisorns oberoende ställt mot revisionskvalitén : en studie ur ett intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Erika Johansson; Kamilla Persson; [2016]
  Nyckelord :Auditor Independence; Audit Quality; Non-Audit Services; Swedish legislation; Stakeholder Perspective; Stakeholder influence.; Revisorers oberoende; revisionskvalité; icke-revisionsrelaterade tjänster; svensk lagstiftning; intressentperspektiv; intressenters inflytande.;

  Sammanfattning : Debatten om revisorns oberoende, revisionskvalité och icke-revisionsrelaterade tjänster har varierande åsikter både i litteratur och samhälle. Studier har ofta fokuserat på interna förhållanden mellan revisorn och företagsklienten vilket utgör agentförhållanden ur ett företagsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Contributions of lean production to the development of sustainable business practices in the food industry : the case of Arla Foods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fredrik Engström; [2016]
  Nyckelord :Lean production; sustainable development; food industry; sustainable business practices;

  Sammanfattning : Corporations in the food industry are under pressure from stakeholders to take responsibility for their social and environmental impact (Garnett, 2013). In the struggle, several initiatives have been implemented where the aim is to find a balance between financial, social as well as environmental aspects (Amani et al., 2015). LÄS MER

 5. 5. Kommunikation av hållbarhetsarbete inom svensk skogsindustri : en fallstudie av Södra Skogsägarnas Gröna bokslut

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Anton Stenlund; [2016]
  Nyckelord :miljömässig; hänsyn; intressentteori; medlem; entreprenör; skogsinspektor; strategi; miljökommunikation; skogsvård; skogsägarförening; kvalitativ; CSR; stakeholder theory; strategies; environment; sustainability; silviculture; qualitative; evaluation;

  Sammanfattning : Påtryckningar från både interna och externa intressenter medför att begränsning av miljömässig och social påverkan idag är ett naturligt åtagande för företag. Skogsindustrin har en viktig del i detta arbete som global aktör och brukare av jordens naturresurser såväl som tillverkare av förnyelsebara produkter. LÄS MER