Sökning: "corrosion"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet corrosion.

  1. 1. Undersökning av kundvärden och prioriteringar i byggbranschen : Identifiering av faktorer som påverkar beslutsfattarna och marknadens uppfattning av en ny produktlinje inom kabelförläggning

    Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Daniel Niemi; Dennis Persson; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I takt med ökande antal elektriska anordningar i vår närhet ökar mängden och storleken på kablage in till och inuti byggnader. För att förlägga, skydda, ventilera och i vissa fall tillåta besiktning av upphängt kablage används supportsystem i form av kabelstegar, trådstegar och kabelskenor. LÄS MER

  2. 2. Aqua Ammonia as Secondary Fluid in Ice Rink Applications

    Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Brianna Kilberg; [2020]
    Nyckelord :Ice rink; secondary fluid; aqua ammonia; ammonia water; thermophysical properties; corrosion; pressure drop; pumping power; refrigeration;

    Sammanfattning : Refrigerant management is crucial in the attempts to slow climate change. Emissions from the refrigeration sector are primarily due to poor management and unsafe destruction of refrigerants currently in circulation. Safe refrigerant management and improving system operating efficiency can result in a reduction of emissions. LÄS MER

  3. 3. Treatment of a Liquid Al-Si Alloy : Quality Control and Comparison of Two Melt Degassing Processes

    Magister-uppsats, Jönköping University/JTH, Material och tillverkning

    Författare :Badreddin Radwan; [2020]
    Nyckelord :Dissolved Hydrogen; Degassing; Porosity; Grain Refinement; Eutectic Modification; Fluidity; Metallography; Thermal Analysis.;

    Sammanfattning : Products manufactured by aluminium casting have become very popular and already replaced many parts that were once produced by iron and steel casting. This trends upwards especially in the automotive industry as it has become extremely important to reduce vehicle weight due to environmental requirements and economical aspects. LÄS MER

  4. 4. Thermal Stability of Titanium and Niobium Stabilized Stainless Steel

    Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

    Författare :Oskar Darselius Berg; [2020]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : This master thesis examined the microstructure after heat treatments in stainless steel, two conventional stainless steel (304 and 316) and two novel high temperature stainless steel. These stainless steels are for the use in high temperature heat exchangers for extended temperature range. LÄS MER

  5. 5. Evaluation of the Effect of Non-Metallic Inclusions on the Corrosion Resistance of Stainless Steels and Nickel-based Alloys

    Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

    Författare :Emil Brisenmark; Jane Jönsson Valencik; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Non-metallic inclusions (NMI) are small impurities that can always be found in steel and other materials. NMIs are of great importance because they may negatively impact various properties of the steel, depending on their composition, morphology and numbers. LÄS MER