Sökning: "corrugated board"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden corrugated board.

 1. 1. Framtagning av konceptsmodell för mekanisk avskiljning av feltryckta wellpappark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Albin Nilsson; Johan Fallström; [2021]
  Nyckelord :Product development; Concept model; Moment of inertia; Calculations; Produktutveckling; Konceptsmodell; Tröghetsmoment; Beräkningar;

  Sammanfattning : This thesis was made for EMBA Machinery AB and includes a product development process with the result of a concept model. EMBA is a company that develops and manufactures machines for the global corrugated board industry and wants to extend their solutions with a system that automatically removes the misprinted corrugated boards. LÄS MER

 2. 2. Lärdomar från raset av Tarfalahallen - En experimentell studie av spikförbandets inverkan på stabiliteten ur plan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Rebecka Kvist; Hiba Alyaseen; [2021]
  Nyckelord :sidostabilisering; biaxiell; enaxiell; styvhet ur plan; vippning; spikförband; underspänd balk; Tarfalahallen; experimentella försök; lateral stabilization; biaxial; uniaxial; out of plane stiffness; lateral torsional buckling; nailed joint; Tarfala Hall; experimental testing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I mars 2020 rasade Tarfalahallen i Kiruna. Idrottshallens takkonstruktion bestod av långa underspända limträbalkar upplagda på limträpelare. Balkarna var underspända med hjälp av två trycksträvor som stöttades med dragband av stål och anslutningen mellan trycksträvorna och balken bestod av spikförband. LÄS MER

 3. 3. FE-analysis of roller creasing of corrugated board

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Isak Hampel Klang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Creasing is often performed on paperboard to lower the bending stiffness in a region, making the paperboard easier to fold. Packsize AB uses rolls to crease corrugated paperboard. When using rolls for creasing double-walled corrugated paperboard in the machine direction, fracture occasionally occur on the top liner. LÄS MER

 4. 4. Self transportation of goods for consumers from a retail store: A Pilot study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Shebin Thomas; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; consumers; last-mile delivery; retail management; self-service; packaging design; packaging logistics.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Last-mile delivery is seen as an emerging attention due to the increased focus on e-commerce and Omni-channel retailing. Due to these and since it involves end consumers, organizations look for innovative solutions to provide customers with a service fulfillment option. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av hanteringssystem för laminerade wellpappsskivor

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malte Nyberg; Fabiana Danho; [2019]
  Nyckelord :Processutveckling; Effektivisering; Wellpapp;

  Sammanfattning : EQpack AB is a company specializing in packaging solutions for the industry. Their range of packaging and packaging solutions is wide, ranging from the automotive & engineering industry, to electronics, pharmaceuticals and food-industry. LÄS MER