Sökning: "cortisol"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet cortisol.

 1. 1. Kan tillskott av probiotika ha effekt på stress och ångest?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Olsson; Susanna Vallin; [2021-08-06]
  Nyckelord :probiotika; gut-brain axis; stress; ångest; kortisol; självskattningsskalor; probiotics; anxiety; cortisol; self-assessment scales;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Can supplementation of probiotics have an effect on stress and anxiety? -A systematic reviewAuthor: Emma Olsson & Susanna VallinSupervisor: Jenny van OdijkExaminer: Heléne Bertéus ForslundProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: 21-03-31Background: Stress and anxiety as general symptoms affect many people. If these are experienced frequently and for a long time, it can lead to illness. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av kortisol och TNF-α i saliv hos individer tidigare diagnostiserade med Covid-19

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicinJönköping University/HHJ. Biomedicinsk plattform

  Författare :Louise Poolsri; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; cytokine storm; cortisol; TNF-α; ELISA; Covid-19; cytokinstorm; kortisol; TNF-α; ELISA;

  Sammanfattning : I december 2019 rapporterades fall av oidentifierad lunginflammation, senare känd som Covid-19. Antalet fall ökar fortfarande snabbt i världen och därmed utgör Covid-19 ett extraordinärt hot mot folkhälsan. LÄS MER

 3. 3. Bättre sårläkning hos kalvar som hålls med sin mamma? : sårläkning och salivkortisol efter avhorning av mjölkraskalvar med lång diperiod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Rebecka Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :avhorning; sårläkning; salivkortisol; nötkreatur; inhysning; social grupp;

  Sammanfattning : Ett flertal studier indikerar på ett samband mellan social interaktion och snabbare sårläkning hos olika djurslag. Social support kan även sänka kortisolnivåer i samband med en stressad situation. Fysisk kontakt mellan ko och kalv kan därför potentiellt bidra till bättre sårläkning och lägre kortisolnivåer hos kalven efter avhorning. LÄS MER

 4. 4. Hårkortisolkoncentration som ett objektivt mått på stress hos katt : en studie av friska och kroniskt sjuka katter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Jettel; [2021]
  Nyckelord :hårkortisolkoncentration; HCC; katt; kronisk stress;

  Sammanfattning : Kortisol är ett hormon i gruppen glukokortikoider som frisläpps från binjurebarken till blodet efter signal från hypotalamus och hypofysen. Kortisol har flera funktioner i kroppen, där en av de viktigaste är att vara ett stresshormon för att hjälpa individen att överleva i situationer då viktiga resurser ej finns att tillgå. LÄS MER

 5. 5. Stationsparkers möjlighet att positivt påverka hälsan : med Ängelholms Järnvägspark som exempel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andrea Stjernström Cronberg; [2021]
  Nyckelord :urbana grönytor; stadsplanering; landskapsarkitektur; järnvägsstation; pendling; vegetation; hälsa;

  Sammanfattning : Naturområden och olika typer av grönområden har bevisats framkalla fysiska och psykiska responser i den mänskliga kroppen såsom en sänkt kortisolhalt i blodet och en avslappnande effekt på hjärnaktiviteten. Exponering för vegetation och grönska har också upptäckts minska symptom av depression. LÄS MER