Sökning: "cost effectiveness"

Visar resultat 1 - 5 av 409 uppsatser innehållade orden cost effectiveness.

 1. 1. Effektivare avisering av paket

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mattias Bondestad; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Notification; Effectiveness; Logistik; Avisering; Effektivitet;

  Sammanfattning : DHL Parcel har en gammal modell för avisering till sina kunder. Syftet med uppdraget var därför att undersöka hur nya eller alternativa metoder för aviseringar kan användas i en ny modell. Den nya modellen ska vara tillförlitlig och lönsam. LÄS MER

 2. 2. AI for Dementia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Håvik; [2019]
  Nyckelord :Artifical intelligence; Dementia; Cost-effectiveness; Healthcare.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The current healthcare system in Sweden suffers from major problems when it comes cost-efficiency and delivery of healthcare services. Unsustainable increase in healthcare cost over the past few decades has led to that Government funding is no longer keeping pace with increasing demand and complexity. LÄS MER

 3. 3. THE PARIS DECLARATION ON AID EFFECTIVENESS AND DONOR COORDINATION: A Comparative Study of The United States, Canada and China in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tani Tindame; [2018-12-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : International development agencies, as well as government partners, agreed on five principlesthat aim at making aid more effective through the Paris Declaration (PD) in 2005. These Principles include ownership, alignment, harmonisation, managing for results and mutual accountability. The principles aim at making aid effective and predictable. LÄS MER

 4. 4. Applicability of Planetary Boundaries to improve Sustainability Performance at Companies : A Case Study at Sandvik Materials Technology

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarina Svensson; [2018]
  Nyckelord :Planetary boundaries; Companies; Corporate Environmental Performance;

  Sammanfattning : Frågor kopplade till ekologisk hållbarhet i företagssammanhang (både i forskning och inom företagsvärlden) har historiskt inte haft speciellt mycket gemensamt med forskning om ekosystem och miljöprocesser. Styrning av affärsverksamhet för att uppnå ekologisk hållbarhet är typiskt fokuserad på linjära företags eller industri-specifika miljöproblem. LÄS MER

 5. 5. Analyzing the usage of digital marketing and relationship marketing within Swedish SME’sin the B2B sector : Examining what is most effective

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amanda Pettersson; Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Digital Marketing; Relationship Marketing; Social Media; Small and medium-sized businesses; B2B; effectiveness; marketing.;

  Sammanfattning : Many small/medium-sized businesses to business companies today struggle withdeciding what marketing strategy to adopt since they do not have the same resources aslarger companies have. Large businesses have certain inherent advantages over smallercompanies. LÄS MER