Sökning: "cost estimation"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade orden cost estimation.

 1. 1. Fire Safety of Facades

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Bogdan-Grigore Branisteanu-Albulescu; [2019]
  Nyckelord :polystyrene; graphene; façade; pyrolysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Façade fires are a big concern due to past incidents and the large number of victims encountered. Vertical flame spread mechanism specific to this type of fires is a complex phenomenon with parameters that are often difficult to be coupled. LÄS MER

 2. 2. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Henrik Wikman; [2019]
  Nyckelord :avkastning; direktavkastning; ekonomi; investering; kapitalförräntning; lönsamhet; risk; räntabilitet; slutavverkning; skattning; skog; skogliga grunddata; virke; värdetillväxt;

  Sammanfattning : Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. LÄS MER

 3. 3. An estimation of environmental impacts of dairy farming : a cost benefit analysis of dairy farming in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :cost benefit analysis; dairy farming; Sweden; environmental benefits; environmental costs;

  Sammanfattning : The production of dairy products has both negative and positive external effects on the environment. Positive and negative external effects can be monetized and defined as environmental benefits and costs. Balancing environmental costs and benefits is crucial to prevent market failures. LÄS MER

 4. 4. Skattningar av ståndortsindex – med flygburen laserskanning, allmänt tillgänglig information eller skördarmätningar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Karl Larsson; [2019]
  Nyckelord :ståndortsindex; flygburen laserskanning; skördardata; fjärranalys;

  Sammanfattning : Ståndortsindex är en viktig faktor i det moderna skogsbruket, främst för att en ståndorts produktionsförmåga skattas via ståndortsindex. I operativt skogsbruk i Sverige idag skattas ståndortsindex genom inventering av relevanta variabler vid fältbesök. LÄS MER

 5. 5. Models for Life Cycle Cost Estimation of Spare and Wear Parts for Urban Gondola Lift Systems : A Case Study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :András Borhidai; [2019]
  Nyckelord :urban gondola lift; cable car; life cycle cost calculation; spare part; wear part; reserve part;

  Sammanfattning : Urban gondola lift systems are becoming a regular sight rather than a rarity throughout the globe. Authors attribute their increasing popularity to factors such as environmental sustainability, operational reliability and cost efficiency compared to other right-of-way transit solutions. LÄS MER