Sökning: "cost in the Competitive advantage"

Visar resultat 16 - 20 av 156 uppsatser innehållade orden cost in the Competitive advantage.

 1. 16. Cost-based model for international logistics : case-study with IKEA Industry’s supply chain in Russia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Forest companies; IKEA Industry; International logistics; International supply chains; Logistics costs; Mapping; Russia forest sector; Sourcing; Supply chain management; Supply chain performance; IKEA Industri; Internationell logistik; Internationella värdekedjor; Kartläggning; Logistikkostnader; Optimering av värdekedjor; Rysk skogssektor; Skogsföretag; Värdekedjans prestation;

  Sammanfattning : The global market is constantly changing, which implies that successful companies incessantly need to respond to new conditions of how they operate. One strong trend changing the structure of the market is globalization, making the business arena wider with intensified investments and trade across borders. LÄS MER

 2. 17. Business of “another World” – Virtual Reality (VR) : “Influence of Virtual Reality on the competitive advantage for firms”

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Dominik Ruggenthaler; Maximilian Waidhofer; [2017]
  Nyckelord :VR planning; co-creation; experience; competitive advantage; architecture;

  Sammanfattning : Abstract Title: Business of “another World” – Virtual Reality (VR): Influence of Virtual Reality on consumer experience, co-creation and competitive advantage Course: Thesis for Master Degree in Business Administration Authors: Dominik Ruggenthaler and Maximilian Waidhofer Supervisor: Maria Fregidou-Malama, PhD Examiner: Akmal S. Hyder, PhD Date: 2017/06/01   Purpose: This study’s aim is to examine the influence of VR in the field of architecture and its contribution to create competitive advantages. LÄS MER

 3. 18. Corporate Social Responsibility in the Estonian Textile and Clothing Industry : A Multiple-Case Study

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Kukk; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Estonia; Textile industry; Clothing industry;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to map the current situation of Corporate Social Responsibility in the Estonian textile and clothing industry. As the importance of the Estonian textile and clothing industry is decreasing, CSR is becoming more important to implement as it is argued to increase competitiveness. LÄS MER

 4. 19. The Right Price - At What Cost? : A Multi-industry Approach in the Context of Technological Advancement

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Mikaelsdotter Leijon; [2017]
  Nyckelord :Pricing strategy; Strategic management; Data-driven; Intuition-driven; Strategic decision making; Digitalization; Retail; Customer Value-based pricing; Costbased pricing; Competition-based pricing; Prissättningstrategi; Strategisk ledning; Datadriven; Intuitionsdriven; Strategiskt beslutsfattande; Digitalisering; Retail; Kundvärdesbaserad prissättning; Kostnadsbaserad prissättning; Konkurrensbaserad prissättning;

  Sammanfattning : The business climate is undergoing a transformation and managers are faced with several challenges, not the least of which is related to pricing strategy. With an increased transparency in the market as well as anincreased competitive pressure, and with more sophisticated and well-informed consumers, retail businesses find it hard to navigate the pricing jungle. LÄS MER

 5. 20. Effekterna av en mellanhands standardisering - En flerfallsstudie om hur Hungrig.se påverkar restaurangerna i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Kjellberg; Lovisa Svensson; Louise Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :Resursbaserad Teori; VPC; Standardisering; Resurser; Mellanhandstjänst. Recourse Based View; Standardisation; Recourses; Intermediator.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka effekterna på resurser och lönsamhet när en mellanhand standardiserar en fundamental resurs. Studien grundade sig i en kvalitativ flerfallsstudie av abduktiv ansats. Primärdatan erhölls genom semi-strukturerade intervjuer med restauranger i Lund. LÄS MER