Sökning: "cost in the Competitive advantage"

Visar resultat 21 - 25 av 156 uppsatser innehållade orden cost in the Competitive advantage.

 1. 21. KNOWLEDGE SHARING AND UTILIZATION IN SMEs: WITH SUBSIDIARY IN DEVELOPING COUNTRY

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Rokonuz Zaman Khan Rafsun; Mohammed Sadiq Ali; [2017]
  Nyckelord :Knowledge Management; Knowledge sharing; innovation; SME; etc.;

  Sammanfattning : Globalization was the turning point when many large corporations started to begin their operations in foreign countries which provided them with new markets to sell their products as well as new manufacturing facilities. While this trend of internationalization was not new but what was interesting was the speed at which this happened with globalization. LÄS MER

 2. 22. The Economic Impact of Autonomous Vehicles in the Logistics Industry

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Johan Bergvall; Christoffer Gustavson; [2017]
  Nyckelord :Autonomous Vehicles; Self-driving trucks; LOA; Future Logistics;

  Sammanfattning : In an ever-changing industry where competition between actors is growing, technical improvements and investments can be a way to outperform competitors and gain competitiveadvantages. In a relatively under-developed industry, technological developments may leadto major improvements and change the layout of the whole business. LÄS MER

 3. 23. Challenges of Knowledge Sharing when Facing a Generation Shift. The case of Axalta

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Enocson; Lilian Wretenfeldt; [2016-10-12]
  Nyckelord :Knowledge management; knowledge sharing; generation shift;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 4. 24. Time for a New View? The view on firm boundaries within the context of IoT

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johanna Ojala; Amanda Thieleman; [2016-09-30]
  Nyckelord :Make-or-buy decisions; Firm Boundaries; Internet-of-things;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 25. Den nya revolutionen? Additiv tillverknings potential för spridning till modeindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecka Stenford; Rebecca Röing; [2016]
  Nyckelord :new technology; innovation; diffusion of innovations; additive manufacturing; 3D printing; fashion industry; production method; competitive advantage; ny teknik; innovation; innovationsdiffusion; additiv tillverkning; 3D printing; modeindustrin; tillverkningsmetod; konkurrensfördel;

  Sammanfattning : Teknisk utveckling och innovation är drivande för samhällets ekonomiska tillväxt. Vilja och förmåga att innovera är också avgörande för företags överlevnad då lyckosam innovation skapar konkurrensfördelar. Additiv tillverkning är en ny produktionsmetod som har potential att revolutionera hur produkter tillverkas. LÄS MER