Sökning: "cost of poor quality"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden cost of poor quality.

 1. 1. Utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem genom cykeltidshantering

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Amanda Gardelin; Johannes Kautto; [2019]
  Nyckelord :Prestandakrav; cykeltidshantering; processutformning.;

  Sammanfattning : Theoretical findings show that only 25 percent of manufacturing companies in major industrialized countries like the US, Canada and Germany use process and cycle time management to streamline operations. In this thesis, the main purpose is to clarify the importance of continuous measurements and analyzes of cycle times, by highlighting different relations between cycle time management and the performance of a production system. LÄS MER

 2. 2. Samordning av konsulter i projekteringsfasen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Kvalitetsbristkostnad; Samordning; Erfarenhetsåterföring; Projekteringsfas; Effektivisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka möjliga situationer där kvalitetsbristkostnader uppkommer och de former av samordning som kan användas för konsulter i projekteringsfasen. Detta för att möjliggöra slutsatser kring hur ett projekts samordning av konsulter bör utformas för att minimera kvalitetsbristkostnader i projekteringsfasen. LÄS MER

 3. 3. Development of Sliding Mechanism for IKEA Furniture

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Emma Kroon; Amanda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Product development; IKEA; sliding mechanism; slide; wheel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This Master Thesis cover a product development process based on an investigation of an existing product at IKEA. A study regarding potential improvements of the existing low-cost roller slide was performed. The roller slide enables opening and closing of drawers in some of today’s IKEA furniture. LÄS MER

 4. 4. Systematiskt förbättringsarbete för minskning av kvalitetsbristkostnader : En fallstudie inom industriellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Winninge; Johan Rülcker; [2019]
  Nyckelord :Sex sigma; Six Sigma; Lean Six Sigma; DMAIC; Construction quality; ständiga förbättringar; kvalitetsbrister; kvalitetsbristkostnader; cost of quality; cost of poor quality; standardiseringar; Visual management; nyckeltal; kvalitetsverktyg; quality construction; kvalitet i byggbranschen; industrial construction quality; prefabrication quality; concrete construction quality; precast concrete quality;

  Sammanfattning : Byggindustrin har problem med stora kvalitetsbristkostnader, förutom att organisationer jobbar på ett reaktivt sätt gällande kvalitet identifieras sällan rotorsaken till uppkomna kvalitetsbristkostnader. Tillverkningsindustrin har under många år jobbat med att komma till bukt med kvalitetsbrister och har utvecklat metoder för att förebygga uppkomsten av kvalitetsbrister. LÄS MER

 5. 5. Techno-Economic Analysis of Solar Photovoltaic and Heat Pump Systems for a North Macedonian Hospital

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Francisco Beltran; Lesley Fisher; [2019]
  Nyckelord :ground source heat pump; air source heat pump; ice thermal energy storage.;

  Sammanfattning : The International Energy Agency’s Global Status Report 2017 estimates that existing buildings must undergo deep energy renovations, which reduce the energy intensity of buildings by 50% - 70% in order to achieve the “Beyond 2°C” scenario [1]. Many buildings in Bitola, The Republic of North Macedonia, will need considerable upgrades to meet these goals. LÄS MER