Sökning: "cost volume analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden cost volume analysis.

 1. 1. Research on Return Logistics in Online Shopping Environment - A case study of Taobao

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sijia Yu; Wantong Zhao; [2020-06-22]
  Nyckelord :E-commerce environment; Return Logistics; Logistics model;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Sprinklers påverkan på ventilationsbrandskydd : En funktionsanalys avseesnde sprinklers påverkan på brandgasspridning i hotellmiljö.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Erik Rönnberg; Elias Björnqvist; [2020]
  Nyckelord :Sprinkler; brandgasspridning; hotell; brandskydd; FDS; PFS;

  Sammanfattning : The fact that a building is covered by a well-arranged fire protection is today a basic precondition for the safety of a building. Good and organized fire protection is also an essential part of a good safety culture. LÄS MER

 3. 3. Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Ricky Olars; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Europaparlamentet och Europeiska rådet ställer krav på individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i flerbostadshus för medlemsländerna genom Artikel 9 i Energieffektiviseringsdirektivet. Boverket fick i uppdrag av regeringen att utreda om det fanns skäl att införa krav på individuell mätning av värme, komfortkyla och tappvarmvatten i flerbostadshus. LÄS MER

 4. 4. Analys av framtida materialflöde för Ögonkliniken US

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem

  Författare :Wilma Hallén; Linnéa Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Logistics; healthcare logistics; sterile material; kanban; Logistik; Vårdlogistik; Steriliseringslogistik; materialstyrningsmetod; kanban;

  Sammanfattning : Inom sjukvården är det viktigt att material finns tillgängligt när operationer och ingrepp ska genomföras för att patienter ska få den vård de behöver. För att materialbrist inte ska uppstå krävs bra planering och hantering av material. LÄS MER

 5. 5. A study on topology optimization and cost estimation of fused depostion modelling parts

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS); Högskolan i Halmstad/Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS)

  Författare :prince charuvila thekkethil simon; jibin joseph john; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) is acquiring a lot of importance in the manufacturing field. It makes the whole manufacturing process easier and effectively brings down the manufacturing cost compared to the traditional methods. It also provides the manufacturer with the freedom of customization according to each customer. LÄS MER