Sökning: "counselling design"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden counselling design.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att samtala med patienter med oro och ångest vid telefonrådgivning : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Satu Peltonen; Sevim Tasci; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; concerns; district nurse; experiences; telephone counselling; Distriktssköterska; erfarenheter; oro; telefonrådgivning; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället enligt tidigare forskning och många gånger sker den första vårdkontakten med en distriktssköterska vid telefonrådgivning. Tidigare studier visar hur komplex och krävande arbetsuppgift telefonrådgivning kan vara och distriktsköterskan förväntas ha kompetens och kunskap för bedömning av patienten utan tillgång till den kliniska blicken. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelsinformation efter hjärtinfarkt : hur upplevs den av patienterna?

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Agneta Nordvall; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Drug therapy; Secondary prevention; Patient-centered care.; Hjärtinfarkt; Läkemedelsbehandling; Sekundärprevention; Personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : År 2018 drabbades cirka 24 800 personer i Sverige av hjärtinfarkt, och cirka 5800 av dem avled. Sekundärprevention kan minska risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt. Medicinsk sekundärprevention innebär att med hjälp av läkemedel reducera riskfaktorer såsom högt LDL-kolesterol eller hypertoni. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet som omvårdnadsåtgärd för personer med övervikt och fetma – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Gagge Lif; Krister Jansson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Compliance; Literature review; Nursing; Overweight and obesity; Fysisk aktivitet; Följsamhet; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Övervikt och fetma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt växande problem som är förknippat med en stillasittande livsstil. Stillasittande är även förknippat med en ökad risk för ohälsa. En av sjuksköterskans uppgifter är att främja hälsa och förebygga ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Medical counselling via video using WebRTC : User interface and user experience design

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Marcus Lindblom; Robin Åhlin; [2019]
  Nyckelord :WebRTC; Video; User Experience UX ; User Interface UI ; Heuristic Evaluation; Accessibility; WebRTC; Video; Interaktionsdesign UX ; Gränssnittsdesign UI ; Heuristisk Utvärdering; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : CareLigo is a medical technology company that supplies heart failure patients with a home-based care solution called OPTILOGG. OPTILOGG helps patients to keep track of their symptoms, provides medication instructions and educates them about their illness. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med amningsproblem i barnhälsovården : ett personcentrerat perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Aurell; Jennie Enlund; [2019]
  Nyckelord :nurse; child health care; breastfeeding problems; experience; sjuksköterska; barnhälsovård; amningsproblem; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amning är förknippat med en rad hälsofördelar för både mor och barn. Trots detta slutar nära en fjärdedel inom ett par veckor av olika skäl, däribland amningsproblem och upplevelse av bristande stöd. LÄS MER