Sökning: "counter-strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet counter-strategies.

 1. 1. Bortom sekretess och straffrabatter: eldsjälar och goda möten – En studie om polisers och socionomers resonemang om sin samverkan kring ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Zsolt Gal; [2021]
  Nyckelord :Resilience; Metaphors; Cooperation; Social Work; Police; Juvenile crime; Social Sciences;

  Sammanfattning : Within Social Work in Sweden, there has been a long-established tradition to work cooperatively across organizations to achieve various preventive measures, for instance with juvenile crime issues. The purpose of this study was to investigate how such cooperation across two organizations - the police force and the social services- is perceived by the professionals involved in practice. LÄS MER

 2. 2. Analysis of the EU Countermeasures vis-à-vis Russia’s Information Influence Activities in the Western Balkans

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zarifa Behbudzade; [2020]
  Nyckelord :EU response; information influence activities; propaganda; disinformation; information warfare; the Western Balkans; constructivism; democratic deterrence theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Union is challenged by systematic, well-resourced, and large-scale information influence activities emanating from Russia. Kremlin’s disinformation and propaganda activities discredit the EU reputation, erode Western values, and impede European integration. Russia’s use of information operations traces back to Soviet propaganda. LÄS MER

 3. 3. Det outtalade. Uppmärksammas och bemöts tyst maktspel i skolan och på fritids? : En fältstudie av kroppsspråk på lågstadiet: Hög- och lågstatusspel och Härskartekniker samt deras Motstrategier och alternativ som Bekräftartekniker och Lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Margot Lande; [2019]
  Nyckelord :Non Verbal Communication; Elementary school; After-school programme; Master Suppression Techniques; Counter-strategies; High and Low status swing; Low Arousal Approach; positioning; interaction; pedagogics; power relations.; Bekräftartekniker; fritidshem; härskartekniker; hög- och lågstatusspel; ickeverbal kommunikation; kroppsspråk; kränkning; lågaffektivt bemötande; pedagogik; makt; motstrategier; relationsskapande.;

  Sammanfattning : Det outtalade – What is not uttered. The purpose of this study is to observe and analyze interaction between young children and between them and their educators focusing on power relations shown by non verbal communication. LÄS MER

 4. 4. Låt oss diskutera näthat! : Hur en interaktiv produkt kan engagera unga gällande näthat på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Albemo; Nils Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Online hate speech; Social media; Counter-strategies; Interaction design; Serious games; Näthat; Sociala medier; Motstrategier; Interaktionsdesign; Serious games;

  Sammanfattning : Det finns många fördelar med sociala medier men likväl flera baksidor. Baksidorna inom denna kontext inkluderar kränkningar, trakasserier och hot. Näthat som begrepp är dessutom svårdefinierat, vilket gör ämnet än mer relevant att diskutera. LÄS MER

 5. 5. Jag vill att mitt barn ska bli accepterat precis som det är : Mammor till barn med autism om känslor och upplevelser kring omgivningens bemötande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hanna Bredesen; Hanna Höydahl Anderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; social interaction; mothers experience; face; stigma; autism; autismdiagnos; social interaktion; mammans upplevelse; face; stigma;

  Sammanfattning : Människors olikheter bemöts ofta med fördomar och stereotypa uppfattningar, men detär av största vikt att förstå att ingen människa är en funktionsvariation, utan en unikindivid med en unik personlighet. Denna studies syfte var att få en djupare förståelse förhur mammor till barn med autismdiagnos upplever samt känslomässigt ochbeteendemässigt hanterade hur allmänheten bemötte deras barn. LÄS MER