Sökning: "country image"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade orden country image.

 1. 1. A comparative study: How are European fast-fashion and high-end fashion brands adapting their marketing strategy for the Japanese market?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Hansson; Tobias Stenström; [2023-06-28]
  Nyckelord :: luxury fashion; budget fashion; Japanese fashion; marketing mix; Japanese culture; consumer behavior;

  Sammanfattning : The study investigated how European fashion brands adapt their marketing strategies to the Japanese market. The culture in Japan differs from Europe, in which advertisements, commercials and other promotional tools risk getting misinterpreted or perceived as offensive. LÄS MER

 2. 2. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 3. 3. Learning Embeddings for Fashion Images

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Simon Hermansson; [2023]
  Nyckelord :Computer Vision; Machine Learning; Image Retrieval; CLIP; Masked Autoencoders MAE ; Vision Transformers; Image Captioning; Price Prediction; AI for Fashion;

  Sammanfattning : Today the process of sorting second-hand clothes and textiles is mostly manual. In this master’s thesis, methods for automating this process as well as improving the manual sorting process have been investigated. LÄS MER

 4. 4. Ukrainian Refugee Women as The Subject of Images and Discourses in Swedish and Ukrainian Media

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Alina Perekrest; [2023]
  Nyckelord :Discourse analysis; refugees; media image; media representations; news media.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Russia's full-scale invasion of Ukraine on February 24, 2022, resulted in a substantial displacement of people, most of whom were Ukrainian women and children. Given the vast number of Ukrainian refugees who have fled to other countries, the aim was to examine how the news media portrays their images and experiences. LÄS MER

 5. 5. Kontroversiella frågor i bildämnet : En undersökning om hur bildämnet kan möjliggöra utvecklandet av demokratiska kompetenser genom arbete med kontroversiella ämnen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Belinda Morén; [2023]
  Nyckelord :Visual arts education; democracy mission; controversial; dissident; discourse.; Bildämnet; demokratiuppdraget; kontroversiellt; oliktänkande; diskurs.;

  Sammanfattning : Vi är just nu i en tid av polarisering i det politiska klimatet där fler ämnen och frågor får kontroversiell laddning. Eftersom skolan är en plats där unga ska få möjlighet att utveckla demokratiska kunskaper och förmågor som i förlängningen ska fungera som en motståndskraft mot riskfyllda och odemokratiska beteenden måste ett aktivt arbete med demokratiuppdraget ske. LÄS MER