Sökning: "country side"

Visar resultat 21 - 25 av 198 uppsatser innehållade orden country side.

 1. 21. Exploratory study of market entry strategies for digital payment platforms

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anna Marcinkowska; [2018]
  Nyckelord :Market entry; strategy; digital payment platform; platform; network effects; first mover; late entrant; early follower; klarna; swish; paypal; seqr; wywallet; homing costs; switching costs; internationalization; bankid; bank-id; cashless society; timing of entry; one-sided; two-sided; multi-sided; NFX; cross-side; cross side; same-side; same side; subsidy-side; subsidy side; money-side; money side; secondary data analysis; degrees of navigation; navigational degrees; content; cognitive load; application; mobile payment; mobile wallet;

  Sammanfattning : The digital payment industry has become one of the fastest evolving markets in the world, but in the wake of its rapid advancement, an ever increasing gap between academic theory and the actual reality of this market widens - and especially so when it comes to entry theory. It is widely acknowledged that the world is moving towards an ever more homogeneous economy, but despite the fact that payment preferences differ greatly from country to country - research on this subject continues to revolve mainly around localized efforts. LÄS MER

 2. 22. Biosolar roofs i Skåne : gröna tak med solpaneler för en ökad biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joel Forsman Semb; [2018]
  Nyckelord :biosolar roofs; gröna tak; biologisk mångfald; solpaneler; solenergi; pollinatörer; landsbygd; Skåne;

  Sammanfattning : Biosolar roofs är en ganska ny term från ett EU-projekt där solpaneler installeras på gröna tak med varierad växtlighet. Under varma dagar när solpanelerna värms upp försvinner en markant del av energiproduktionen från panelerna. LÄS MER

 3. 23. I skuggan av gruvindustrin

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joakim Menjivar Dominguez; [2018]
  Nyckelord :Fly-in-fly-out FIFO ; platsidentitet; community; transient befolkning;

  Sammanfattning : Gruvindustrin är en av de största verksamheterna och arbetsgivarna i hela Australien. Gruvindustri innebär många olika saker men i denna studie ligger fokus på kolgruvindustrin. Framförallt blomstrade kolindustrin i hela landet under 70/80-talet. Många gånger vid mindre landsbygdsorter. LÄS MER

 4. 24. Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sophia Panofsky; [2018]
  Nyckelord :asiatisk svartbjörn; Ursus thibetanus; gallfarm;

  Sammanfattning : Björngalla används inom traditionell kinesisk medicin till att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd från halsont till frakturer, syfilis och cancer. Tjuvjagade vilda björnar var källan till den björngalla som användes i traditionell kinesisk medicin innan 1980. LÄS MER

 5. 25. På svenska villkor? Ja, fast nej! : En europeisering av Sveriges försvarspolitik?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustaf Bergh; [2018]
  Nyckelord :Europeanization; Goodness of fit; security and defence policy; European union; Sweden;

  Sammanfattning : This study explores the Swedish non-alignment policy from a European Union perspective. Spanning the period 1995-2018, i.e. from the year when Sweden joined the European Union to the present day, the study concerns the way the EU membership has affected Sweden’s defence policy. LÄS MER