Sökning: "county gardener"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden county gardener.

 1. 1. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Planteringar på Marieholm med 1800-tals växtmaterial och tillhörande skötselplan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sofie Nordling; [2014-06-23]
  Nyckelord :Skaraborg county residence Marieholm; Länsresidenset Marieholm; 1800 s of gardens; The German garden style; garden design in public spaces; historic plant material.;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 22,5 hp, 2014.... LÄS MER