Sökning: "coven"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet coven.

  1. 1. Wicca : en religionsstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Caroline Gustafsson; [2007]
    Nyckelord :wicca; nypaganism; satanism; gudinnetro; nya religiösa rörelser; coven; årscykel; panteon; naturreligion; wiccan;

    Sammanfattning : Wicca är en ny naturreligion som skapades på 50-talet av en man vid namn Gerald B. Gardner. Gardner hämtade inspiration av många vänner, som till exempel Aleister Crowley som var en viktig del inom satanismen. LÄS MER