Sökning: "covid19"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet covid19.

 1. 1. En studie om hur en större organisation har anpassat sig efter Covid19 pandemin ur ett strategiperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Gidlund; Alfred Mikaelsson Pfeil; [2022-02-15]
  Nyckelord :strategi; strategisk flexibilitet; strategi i en kris; Covid-19; förändring;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har påverkat världen både socialt samt ekonomiskt och är än idag en pågående kris. Pandemin har inneburit en rad olika förändringar i världen vilket också har påverkat företag som behövt anpassa sig efter det rådande affärsklimatet. LÄS MER

 2. 2. SOCIAL DISTANSERING: ETT HINDER TILL ÄLDRES VÄLBEFINNANDE UNDER CORONA PANDEMIRESTRIKTIONER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kylie Tanttu; Dorothy Mbabazi; [2022-01-19]
  Nyckelord :elderly; covid19; social distancing; wellbeing; nursing care; literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hög ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av allvarlig sjukdom och död i Covid-19. Social distansering blev den primära åtgärden för att minska smittspridningen av COVID-19, men hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig kunskap om hur den påverkar äldre personers välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. “Hörs jag?” Effekterna på Historielärare av digital historieundervisning under pandemiåret : En fallstudie kring historielärares ämnesförståelse och dess roll i utmaningar och effekter under vårtermin 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Tommie Irvhage; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; Historiedidaktik; Covid19; Digital-undervisning; Historia; ämnesförståelse;

  Sammanfattning : In this case study I interviewed five history teachers experiences of digital education during the covid-19 outbreak the spring of 2020. What are the views of these teachers on the nature of their subject and its potential, how was this transferred into the digital space under hastily manners? And what was the following effects? Interestingly depending on how the teachers view the potential of their subject their methods of teaching it changes. LÄS MER

 4. 4. The Digital Breakroom - Designing for Spontaneous DigitalInteractions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Josefin Ström; [2022]
  Nyckelord :Spontaneous interaction; Digital chance encounters; Working from home; Digital Teams; Awareness; Telepresence.;

  Sammanfattning : Spontaneous interactions and chance encounters are important for establishing a sense of connection and shared identity for colleagues since they are a natural possibility for informal conversations, but when work is moved from the physical shared offices to digital workplaces it is no longer as easy to run into a colleague by the coffee machine and just chat for a couple of minutes. This thesis examines what factors are needed in order to create a structure where digital spontaneous interactions could happen. LÄS MER

 5. 5. Rätt skatt på rätt plats - En undersökning när hemarbete skapar ett fast driftställe

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :skatterätt folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder när en person som arbetar hemifrån i Sverige men är anställd på ett bolag beläget utomlands kan medföra att ett fast driftställe uppstår. Mer specifikt undersöks det när hemarbete kan skapa ett fast driftställe vid tillämpningen av OECD:s modellavtal i den nationella rätten. LÄS MER