Sökning: "coworking"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet coworking.

 1. 1. Coworking och mervärdesskatt - Lokalupplåtelse eller tjänst?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonathan Svitzer; [2021-01-28]
  Nyckelord :Moms; Mervärdesskatt; Coworking; Fastighetsmoms; Fastighetsundantag; Fastighetsupplåtelse; Lokalupplåtelse; Huvudsaklighetsprincipen; Delningsprincipen;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera om tillhandahållandet av coworking-lokaler, så som det definieras av Fastighetsägarna, är en tjänst som omfattas av eller är undantagen från skatteplikt för mervärdesskatt. Skatterättsnämnden lämnade olika besked avseende frågan under 2011 respektive 2019. LÄS MER

 2. 2. Creating Serendipity

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Gustavs Formgren; Frank Jensen; Sander Svensson Svenungsson; [2021]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper aims to describe and analyse the extrinsic motivations, as well as describe and analyse both positive and negative consequences for entrepreneurs to work in coworking spaces. The study was conducted as a qualitative study in the form of semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Hur utmanas den traditionella kontorsmarknaden av coworking : en studie av Stockholms kontorsmarknad

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Filip Mehdipoor; Dawid Mlynarczyk; [2020]
  Nyckelord :Coworking; flexible office; office market; Coworking; flexibla kontor; kontorsmarknad;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden och arbetsmiljön har genomgått stora förändringar. Förändringarna har möjliggjorts genom den tekniska utvecklingen och digitaliseringen i samhället.Arbetsmarknaden har blivit rörligare än någonsin och det har ställt krav på ökad flexibilitet inom många branscher. LÄS MER

 4. 4. Coworking Spaces: Fuel for Entrepreneurship

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Friederike Victoria Franzen; Kristin Hamann; [2020]
  Nyckelord :motives; entrepreneurship; entrepreneurs; coworking spaces; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose. This research aims to investigate entrepreneurs’ motives in entering coworking spaces (CWS), and how they are interlinked with entrepreneurs’ motives in pursuing an entrepreneurial career. Methodology. LÄS MER

 5. 5. Space-as-a-service: a disruptive concept for the real estate industry?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alice Enström; Andrea Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Disruptive innovation; space-as-a-service; digitalization; sharing economy; flexible leases; Disruptiv innovation; yta-som-tjänst; digitalisering; delningsekonomi; flexibla hyresvtal;

  Sammanfattning : The technological development has enabled structural changes in the real estate market and created a growing concept of space-as-a-service. Space-as-a-service has emerged from the concepts of sharing economy, digitalization and servitization to meet the demand for flexible solutions on the commercial real estate market. LÄS MER