Sökning: "cradle-to-cradle"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet cradle-to-cradle.

 1. 1. Oulu Biovillage: Exploring Blue Bioeconomy Ecosystem Opportunities in Oulu, Finland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emeline Lex; [2019]
  Nyckelord :Bioeconomy; blue bioeconomy; circular economy; ecosystem; waste-to-resource systems; local; community; regenerative; fish; aquaculture; renewable energies; biogas; bioenergy; live-work; cradle-to-cradle; typologies; greenhouse; environment; business; Oulu; Finland; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : By the year 2030, the world will need 50% more food, 45% more energy and 30% more water. This growth in demand will increase pressure on our natural resources. Ingenuitive and adaptive thinking will therefore be required in the ways we build our cities. LÄS MER

 2. 2. Integrering av cirkulär ekonomi i produktutveckling : en fallstudie om Svegros örtpesto

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Arieta Shabani; Louise Norman; [2019]
  Nyckelord :produktutveckling; cirkulär ekonomi; linjär ekonomi; ReSOLVE; cradle to cradle;

  Sammanfattning : Dagens överkonsumtion av jordens resurser är snarare ett faktum än ett påstående och människan har under en längre period på detta vis utarmat dess resurser. Som ett försök i att konkret jobba mot en hållbar värld har FN utformat ett globalt avtal, Agenda 2030. LÄS MER

 3. 3. Cradle to Cradle : Som idé och praktik i fysisk planering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Nanny Strand; [2019]
  Nyckelord :Cradle to Cradle; hållbar utveckling; ekologisk urbanism; kretslopp;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhällsdebatt men det råder delade meningar kring hur vi arbetar med det på bästa sätt. Tidigare har samhället fokuserat på att minska sin energiförbrukning, resursanvändning, utsläpp av växthusgaser med mera för att göra samhället mer hållbart. LÄS MER

 4. 4. Solglasögon för hållbarhet och identitet. Hur kan man genom design utforma ett par solglasögon som får användaren att agera hållbart

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Christoffer Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sunglasses; Identity; Product design; Sustainable developement design; Design for disassembly; Modular design; Cradle to cradle; solglasögon; Identitet; Produktdesign; Design för hållbar utveckling; Modulär design;

  Sammanfattning : Mängden solglasögon som produceras i dagens samhälle ökar för varje år, detta har genererat en hög materialåtgång. Denna studie grundar sig i design för hållbar utveckling och tillhörande designteorier inom cradle to cradle, design for disassembly och modulär design. LÄS MER

 5. 5. Resurseffektiv produktion i tillverkande företag : Ur ett hållbarhetsperspektiv i en kvalitativt hantverksproducerande verksamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Simon Ronnedahl; Sophie Åström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter att begreppet hållbarhet definierades i Bruntlandsrapporten år 1980 har det påverkat samhället på flera olika sätt och arbetet mot hållbar produktion är ständigt pågående. Jordens ökande befolkning i kombination med ändliga resurser ställer krav på hur resurserna utnyttjas. LÄS MER