Sökning: "cradle-to-cradle"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet cradle-to-cradle.

 1. 1. Oulu Biovillage: Exploring Blue Bioeconomy Ecosystem Opportunities in Oulu, Finland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emeline Lex; [2019]
  Nyckelord :Bioeconomy; blue bioeconomy; circular economy; ecosystem; waste-to-resource systems; local; community; regenerative; fish; aquaculture; renewable energies; biogas; bioenergy; live-work; cradle-to-cradle; typologies; greenhouse; environment; business; Oulu; Finland; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : By the year 2030, the world will need 50% more food, 45% more energy and 30% more water. This growth in demand will increase pressure on our natural resources. Ingenuitive and adaptive thinking will therefore be required in the ways we build our cities. LÄS MER

 2. 2. Cradle to Cradle : Som idé och praktik i fysisk planering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Nanny Strand; [2019]
  Nyckelord :Cradle to Cradle; hållbar utveckling; ekologisk urbanism; kretslopp;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhällsdebatt men det råder delade meningar kring hur vi arbetar med det på bästa sätt. Tidigare har samhället fokuserat på att minska sin energiförbrukning, resursanvändning, utsläpp av växthusgaser med mera för att göra samhället mer hållbart. LÄS MER

 3. 3. The challenges of “cradle-to-cradle” strategy : A case study with Huawei Company

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Xiaoyu Zhang; Shuai Huang; [2019]
  Nyckelord :Cradle to Cradle; Cradle to Grave; Life Cycle Assessment LCA ; Circular economy; Linear economy; Upcycle; Technical cycle; Disassembly; Material composition; Reverse logistics; Recycling behavior.;

  Sammanfattning : The cradle to cradle (C2C) is a sustainable business strategy that mimics the natural recycling cycle and waste is reused, the question of when and how to apply the C2C concept successfully in business is still controversial. This thesis takes Huawei, the leading enterprise in the mobile communication industry, as an example, and to investigate the challenges for Chinese mobile communication companies in implementing an effective C2C strategy to achieve a sustainable development. LÄS MER

 4. 4. Från vagga till vagga : En studie om textilindustrins förutsättningar och arbete för att införa ett cirkulärt flöde av textilier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Härnälv; Erica Britts; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; hållbart mode; textilindustrin; Agenda 2030; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Textilindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen och allt fler textilföretag inför fast fashion-liknande koncept med nyhetssläpp nästintill varje dag, i takt med att trender kommer och går. Hållbart mode ses ofta som en oxymoron, då fast fashionkonceptet kan ses som motsatsen till det långsiktiga perspektivet inom hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Traditionella material och konstruktioner – hur de kan bidra till en mer cirkulär och hållbar husproduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isak Blomster; [2018-09-05]
  Nyckelord :Hållbart byggande; traditionellt byggande; nybyggnation; cirkulär ekonomi; komposterbara hus; vagga-till-vagga;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER