Sökning: "craftsmanship"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet craftsmanship.

 1. 1. THE 200-YEAR CRAFTSMAN - Preserving Cultural Heritage and Garden Craftsmanship in Kyoto, Japan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fabian Gunnarsson; [2020-10-12]
  Nyckelord :Garden Craftsmanship; Knowledge Preservation; Japanese Garden; Japan; Kyoto; Murin-an; Ueyakato Landscape; Place of Scenic Beauty; Participant Observation;

  Sammanfattning : This thesis cover the process and results of a case study that was made in Kyoto, Japan in 2019. The intention is to produce an example of how cultural heritage preservation in a culturally important garden might be conducted, with focus on knowledge preserving and sharing. LÄS MER

 2. 2. Ullgrens sallat En fallstudie av ett framgångsrikt småskaligt odlingsföretag byggt på hantverksmässig kunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Andersson; [2020-09-16]
  Nyckelord :small-scale farming; tacid knowledg; craftsmanship; sustainable development;

  Sammanfattning : This thesis is a case study of Ullgrens handelsträdgård, a small-scale market garden which successfully produces vegetables, mainly salad, and has done so since 1945. The production is primarily done by hand with a minimum of machinery and without pesticides. LÄS MER

 3. 3. Reparerbarhet – möjlighet – hållbarhet : En undersökning av stoppmöblers reparerbarhet och en lösning av ett vanligt problem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Pia Mogefors; [2020]
  Nyckelord :upholstery; repairability; sustainability; möbeltapetsering; reparerbar; hållbarhet;

  Sammanfattning : I dag ser vi en allt tydligare trend i att gå ifrån ”slit och släng”- mentaliteten i samhället. Inom möbelindustrin arbetar man alltmer med att stödja den cirkulära ekonomin. LÄS MER

 4. 4. Feasibility study for geometry assurance in low volume manufacturing of complex products : With application in the shipbuilding industry

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Henrik Ehrenberg; Filip Malmenryd; [2020]
  Nyckelord :Geometry assurance; dimensional engineering; low volume manufacturing; complex products; quality assurance; robust design;

  Sammanfattning : Geometrical variation is an unavoidable aspect in all types of manufacturing that may, unless managed, risk failure in fulfilling product requirements which may result in rework, delays and bad publicity. The term geometry assurance includes the tools, methods and processes that can be utilized to manage the effects of geometrical variation and to ensure fulfillment of esthetical, functional and assembly requirements. LÄS MER

 5. 5. Jag hör inte! : En musikstudie i att lyssna inåt, på andra och ljudexempel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonathan Wanneby; [2020]
  Nyckelord :Ear training; experiences; improvisation; audiation; concentration; listen; Deep listening; gehör; upplevelser; improvisation; audiation; koncentration; erfarenheter; lyssna; Deep listening;

  Sammanfattning : En vital del av musiken är att lyssna, oavsett om man är tonsättare, lärare, musiker eller elev. Inhämtning och återskapande av musiken medför att musiker kan utveckla sin musikalitet och sitt musikaliska hantverk, lyssnandet blir en konsekvens för utveckling där personen berörs men också finner djup på olika nivåer. LÄS MER