Sökning: "crawlspace"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet crawlspace.

 1. 1. Fuktkontroll av en ventilerad platta på mark : Modellering i COMSOL Multiphysics 5.5

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Simon Liljestrand; Viktor Lundell; [2020]
  Nyckelord :COMSOL; COMSOL multiphysics; Crawlspace; Suspended foundation; Crawler space; Crawling space; Mould; Mould growth; Moisture; Moisture balance; Ventilated slab on ground; VPM; Building technology; Lundell; Liljestrand; Ljubos; Ljusbo hyreshus; Ljusbo hyreshus AB; Air gap; Moisture content; Relative moisture content; critical relative moisture content; foundation; COMSOL; COMSOL multiphysics; Krypgrund; Torpargrund; Mögel; Fuktbalans; Fuktteori; Mögeltillväxt; Ventilerad platta på mark; VPM; Byggnadsingenjör; Byggnadsteknik; Liljestrand; Lundell; Ljusbo hyreshus; Ljusbo; Ljusbo hyreshus AB; Luftspalt; Fukthalt; Relativ ånghalt; Ånghalt; Kritisk relativ ånghalt; grundläggning;

  Sammanfattning : Krypgrunder i någon form har använts som grundkonstruktion i Sverige under långtid. Förr var det torpargrunder som med tiden blev isolerade krypgrunder och plintgrunder. Gemensamt för krypgrundskonstruktioner som är ventilerade med utomhusluft är att under sommarhalvåret blir det förhöjda relativa ånghalter. LÄS MER

 2. 2. Radonfritt boende : Stegen till att eliminera radongas med rätt Grundläggningsmetod

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Fuad Ahmed; Pedram Tabatabaei Araghi; [2012]
  Nyckelord :Radonhalt; Platta på mark; Krypgrund; Ventilation;

  Sammanfattning : People who live in northern part of the world spend much more time indoors than those who live in warmer countries. In addition that home should be safe, it should also protect one against heat, cold, sunlight and pollution. The indoor environment is affected by installations, material and how the building is formed. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av ventilerade krypgrundskonstruktioner - Fuktproblem och lösningar

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ludvig Johnsson; Axel Lundberg; [2012]
  Nyckelord :Krypgrund; Fuktskador; crawlspace;

  Sammanfattning : Idag finns det en stor mängd information rörande konstruktionen av en krypgrund. Problemet är dock att en del information börjar bli föråldrad eller saknar en sammanfattning av konkreta konstruktionsval. LÄS MER

 4. 4. Uteluftventilerad krypgrund-En sedan länge välkänd riskkonstruktion som fortsätter byggas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Johan Öberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uteluftventilerade krypgrunder drabbas ofta av fuktrelaterade problem och kunskapen om varför finns sedan länge. Ändå byggs konstruktionen i stor skala i det utförande som kommer att ge brukarna problem i framtiden med hälsa och/eller kostnader för att åtgärda problemen. LÄS MER