Sökning: "creative collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden creative collaboration.

 1. 1. INTE ÄNNU ETT GOTT EXEMPEL : En kvalitativ undersökning av skolbibliotekets ändamålsenlighet med hjälp av metoden grundad teori

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Edit Djurberg; [2021]
  Nyckelord :School library; school librarian; expediency; grounded theory; equivalence perspective; student learning; reading promotion; media and information literacy.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The inquiry into strengthened school libraries was submitted to the Swedish Minister of Education at the same time as I started to write my thesis. It states the importance of school libraries and calls for an enhanced role of school libraries in education. LÄS MER

 2. 2. Full-stack musik : En studie om back-end, front-end och full-stack terminologi inom låtskapande och musikproduktion

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Bo-Lennart Heitmann; [2021]
  Nyckelord :Music production; songwriting; back-end; front-end; full-stack model; recruitment; creative collaboration; Musikproduktion; låtskrivande; back-end; front-end; full-stack modell; rekrytering; kreativa arbetsprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att presentera process och erfarenheter från mitt konstnärliga musikproduktionsprojekt som genomförts under mitt sista år av min masterutbildning. Genomförandet har bestått av att skapa ett svenskt popmusikalbum där låtar har skapats enskilt, genom samarbeten och tre verk har blivit slutförda och distribuerats på streamingtjänster så som Spotify och YouTube. LÄS MER

 3. 3. Strategiarbete under en rådande kris : En intervjustudie av företag inom resturang- och hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hilda Karlsson; Nathalie Lager Andersson; Elin Wiberg; [2021]
  Nyckelord :Strategic management; strategic planning; strategic entrepreneurship; business planning; business process re-engineering; economic crises; implementation; innovation; leadership; crisis communication; corporate strategy; risk management.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När covid-19 spred sig i Sverige under våren 2020 blev både samhället, näringslivet och andra samhällsfaktorer drabbade. Regeringen utformade flera restriktioner under årets gång och speciellt drabbad blev restaurang- och hotellbranschen. LÄS MER

 4. 4. Förmågor utvecklade genom projektarbete inom Teknik1 i förhållande till CDIO : Förmågor och färdigheter som utvecklas i förhållande till CDIO-modellen, genom projektarbete i gymnasiekursen Teknik1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Priya Ravindranath; [2021]
  Nyckelord :Technology 1; Upper secondary school; CDIO-concept; CDIO-syllabus; project work and group work; skills and capabilities; learning outcomes; student’s perspective; teacher’s perspective; Teknik 1; gymnasieskolan; CDIO-modellen; CDIO-kursplanen; lärandemål; projekt- och grupparbete; förmågor och färdigheter; elevperspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : I dagens värld har samhället blivit beroende av teknik och de flesta yrken använder teknik iolika konstellationer. Med alltmer teknisk utveckling har kompetenskraven och arbetsmetoderna förändrats. Det som tidigare upplevdes som ett ingenjörsmässigt sätt att arbeta har nu blivit ett allmänt sätt att arbeta. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighetsarbete vid ombyggnation av kulturmärkta byggnader : Utmaningar vid kombination av motstridiga lagkrav

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Siri Borgstrand; Frida Carleson; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; Accessibility adaptation; Building process; Cultural value; Byggprocessen; Kulturmärkning; Tillgänglighetsarbete; Tillgänglighetsanpassning; Förvanskningsförbud;

  Sammanfattning : There are multiple laws to consider during reconstructions. In practice, some of these laws are challenging to combine, which inevitably sometimes leads to deviation. BBR 29 and PBL (2010:900) requires accessibility adaptation during reconstructions and that some exceptions are allowed during specific circumstances. LÄS MER