Sökning: "creative destruction"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden creative destruction.

 1. 1. The Great Disruptive Transformation: The Impact of COVID-19 crisis on Innovative Startups in India

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Chandraprabha Jha; [2020-10-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Startups are one of the main agents of creative destruction especially intimes of crisis, because of their favourable characteristics such as size, exibilityand lack of bureaucracy. This study aimed to investigate how hi-techinnovative startups in India are responding to the COVID-19 crisis and howthe crisis stimulates creative destruction. LÄS MER

 2. 2. Towards a Green Techno-Economic Paradigm - The implications of EUs strategy to finance a sustainable growth on industry dynamics from a neo-Schumpeterian perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Eric Lindh; [2020-07-23]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable development; sustainable finance; industry dynamics; techno-economic paradigms; innovation; disruption; creative destruction;

  Sammanfattning : The consequences of climate change are becoming more and more evident. Environmentalshocks in terms of massive forest fires, ferocious cyclones and droughts have become morefrequent leading to mass migrations and business disruptions. It has now been declared that wehave reached a tipping point and that further global warming is inevitable. LÄS MER

 3. 3. Samhällsentreprenörskap som kreativ förstörelse : Om hållbar utveckling, cleanweb och konsumtion

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonna Kilstam; [2020]
  Nyckelord :Cleanweb; Consumption; Creative destruction; Sustainable development; Sustainable entrepreneurship; Cleanweb; Hållbar utveckling; Konsumtion; Kreativ förstörelse; Samhällsentreprenörskap;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning tar sin utgångspunkt i ett behov av ett mer hållbart konsumtionsmönsteroch har inriktats på näringslivets roll som den som tillhandahåller utbudet. Företags hållbarhetsarbetetenderar dock att alltför ofta antingen fokuseras på de interna processerna alternativt på attkomplettera ett befintligt utbud med mer ekologiskt fördelaktiga alternativ som dels inriktas mot enredan hållbarhetsmedveten målgrupp, dels ingå i ett prissegment som gör produkterna otillgängligaför många samhällsgrupper. LÄS MER

 4. 4. FinTech, an Emerging Industry : An Explorative Study of Business Model Innovation on FinTech Companies in Sweden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Patricia Arouche; Blerta Balaj; [2020]
  Nyckelord :Business Model; Business Model Innovation; Creative destruction; Disruptive innovation; FinTech; Innovation;

  Sammanfattning : In recent years, the financial and economic decisions have changed which has created and utilized new methods and techniques that have led to new and different products, processes, and services. However, the changing methods and techniques have led to the movement of digital technology and enabling financial services within the financial industry. LÄS MER

 5. 5. The winner takes it all. Bildandet av ett militär-industriellt utvecklingspar i förkrigstidens Sverige: Götaverken som flygplanstillverkare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Enrique de Gregorio; [2019-10-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vissa aspekter av det skeende som ledde fram till konsolidering av den militära flygindustrin i Sverige, framför allt samspelet mellan de olika aktörerna. Dessa har var Flygvapnet från statens sida, medan den privata industrin representerades av Nohab, Bofors, ASJA och Götaverken. LÄS MER