Sökning: "credit granting"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden credit granting.

 1. 1. Jakten på kapital : Basel III:s effekter för finansiering av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hedda Brinklert; Linn Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Basel III; commercial real estate; real estate financing; debt; Swedish real estate market; Basel III; kommersiella fastigheter; fastighetsfinansiering; skuldfinansiering; svenska fastighetsmarknaden;

  Sammanfattning : Kommersiella fastigheter är en kapitalintensiv tillgång, i behov av externt kapital, med flertalet intressenter. Syftet med uppsatsen är att studera effekten av regelverket Basel III genom att se hur fastighetsbolagens finansiering av kommersiella fastigheter har förändrats mellan år 2014 och år 2019. LÄS MER

 2. 2. Swedish Bank Directors' Perceptions of Extended Audit Reports

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Malin Pantsar; Tova Josefsson Hillström; [2019]
  Nyckelord :extended audit report; assurance level; materiality level; key audit matters; lending decisions;

  Sammanfattning : Audited financial statements are the most substantial source of information concerning bank loan decisions, and investors mainly base their investment decisions on the financial statements in combination with the audit report. The financial crisis brought attention to the existing expectation gap between auditors and stakeholders. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten för småföretagande att få banklån : En jämförelsestudie mellan tre banker på mindre orter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sabina Ibrisagic; [2019]
  Nyckelord :Mortgage; scoring; equity ratio; cash flow; guarantee; Panträtt; scoring; soliditet; kassaflöde; borgen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar möjligheten för småföretagare att få banklån på mindre orter. Metoden som används i studien är en kvalitativ metod som bygger på tre stycken intervjuer med respondenter som befinner sig på banker belägna på mindre orter. LÄS MER

 4. 4. Säkerhet vid kreditgivning : hur banker bedömer säkerhet vid kreditgivning till jordbruk och skogsbruk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Oscar Klofsten; Wilhelm Jarnvall; [2019]
  Nyckelord :kreditgivning; säkerhet; risk; skogsbruk; jordbruk;

  Sammanfattning : Jordbruk och skogsbruk är två branscher som kännetecknas av betydande kapital men med ett relativt svagt resultat. I teorin borde detta innebära en risk för bankerna, då ett svagt kassaflöde försämrar återbetalningsförmågan. Dock ses jordbruk och skogsbruk som attraktiva placeringar för kreditgivare. LÄS MER

 5. 5. STOP IT! YOU’RE SPOILING IT! - The (un)desirable consequences of state aid in face of the 2008 economic crisis

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Neth; [2018-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the 2007-2008 global economic crisis it took not long until the crisis swapped over from affecting banks to affect the real economy. Governments saw the need to act in order to strengthen their economies facing recession. LÄS MER