Sökning: "credit institutions"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden credit institutions.

 1. 1. Artificial Intelligence and Machine Learning usage in credit risk management - A study from the Swedish financial services industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aila Emma Mesihovic; Henrik Nordström; [2021-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Credit risk management is a fundamental process established in almost every financial institution. There are various tools and methods that financial institutions can use in order to mitigate risks among their loan takers. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av de dominerande kreditvärderingsinstituten på den svenska fastighetsmarknaden : Likheter, skillnader och potentiella svagheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lisa Rydelius; Linn Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Credit rating agency; credit rating process; rating scale; policy; disclaimer; Kreditvärderingsinstitut; kreditvärderingsprocess; betygsskala; policy; disclaimer;

  Sammanfattning : Kreditvärderingsinstitut arbetar med att göra analyser och bedömningar om vad bolag har för kreditvärdighet genom att tilldela ett kreditbetyg. Bolagen kan välja vilket kreditbetyg de vill publicera till allmänheten. LÄS MER

 3. 3. STRESS TESTING AN SME PORTFOLIO : Effects of an Adverse Macroeconomic Scenario on Credit Risk Transition Matrices

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Siri Almqvist; Oskar Nordin; [2021]
  Nyckelord :Stress test; SME; Transition Matrix; Credit Risk; Statistical Analysis; Machine Learning;

  Sammanfattning : The financial crisis of 2007-2008 was a severe global crisis causing a worldwide recession. One of the main contributing factors of the crisis was the excessive risk appetite of banks and financial institutions. LÄS MER

 4. 4. Migration plan of Risky Total Return Swap to Bond Return Swap

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Louis Maziere; [2020]
  Nyckelord :Total Return Swap; applied mathematics; financial mathematics; Total Return Swap; applied mathematics; financial mathematics;

  Sammanfattning : Since the 2008 crisis, the hedging instruments have gained popularity with financial institutions. This is the case of the total return swap that is used today by major institutions like Goldman Sachs or J.P. Morgan. LÄS MER

 5. 5. The impact of distance, feature weighting and selection for KNN in credit default prediction

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Huicheng Zhang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the rapid spread of credit card business around the world, credit risk has also expanded dramatically. The occurrence of a large number of credit cardcustomer defaults has caused huge losses to financial institutions such as banks. Therefore, it is particularly important to accurately identify default customers. LÄS MER