Sökning: "credit rating agency"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden credit rating agency.

 1. 1. Extern granskning av gröna obligationer : Huruvida regulatoriska förändringar vad gäller betygsättning av gröna obligationer kan gynna marknaden för gröna obligationer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jessica Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; sustainability; financial sustainability; sustainable investments; environmentally friendly; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenwashing; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU Taxonomy; transparency; ratings; grades; green rating; credit rating; second opinion; credit rating agency; conflict of interest; external review; ESA; ESMA; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; hållbarhet; miljövänlig; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investeringar; grönmålning; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; transparens; betyg; gröna betyg; andrahandsutlåtande; kreditbetyg; kreditvärderingsinstitut; intressekonflikter; extern granskning; tillsyn; ESA; ESMA.;

  Sammanfattning : Genom styrning av finansiella medel har gröna obligationer fått en viktig roll i utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart samhälle. Extern granskning av gröna obligationer styrs idag genom frivilliga marknadsstandarder, varav GBP är den vanligaste. Dessutom har EU nyligen presenterat en egen frivillig standard med särskild tillsyn. LÄS MER

 2. 2. How much new information does a credit rating announcement convey to the financial markets? : A comparison before and after the 2008 global financial crisis

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Simon Otterberg; August Zetterberg; [2020]
  Nyckelord :Event study; finance; credit rating; credit rating agency; information content; stock market;

  Sammanfattning : Background: The credit rating agencies have been heavily contested and criticized. In addition to this, other informational sources may potentially deliver the information that the CRA is intended to provide. This may have changed their role in reducing information asymmetry in the financial market. LÄS MER

 3. 3. Påverkar bedömningar från kreditvärderingsinstitut aktiekursen? : En studie utifrån de svenska storbankerna kring finanskrisen 2008

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Löfgren; Daniel Ellmén Millberg; [2020]
  Nyckelord :Credit rating agency; banks; stock price; event study; efficient markets; Kreditvärderingsinstitut; banker; aktiepris; eventstudie; effektiva marknader;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kreditvärderingsinstituten har genom åren fått en del kritik. Under finanskrisen kring 2008 var en bidragande orsak till att kraschen blev så allvarlig på grund av felaktiga kreditvärderingar. LÄS MER

 4. 4. Intressekonflikter i kreditvärdering : Kan konkurrensens baksidor motverkas med några enklare regeländringar eller krävs en fullständig omstrukturering av kreditvärderingsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Arian Farhadi; [2020]
  Nyckelord :Credit rating; conflict of interest; finance; bonds; securities; kreditvärdering; intressekonflikt; finans; obligationer; rating;

  Sammanfattning : Privata kreditvärderingsinstitut publicerar, i egenskap av en oberoende tredje part, kreditbetyg som är ämnade att motarbeta informationsasymmetrier mellan investerare och emittent. På grund av issuer-pays modellen, den oligopolistiska strukturen av kreditvärderingsmarknaden samt kreditvärderingsinstitutens vinstdrivande affärsmodell hotas värderarens oberoende ställning och kapacitet att utföra och publicera de mest högkvalitativa, träffsäkra analyser. LÄS MER

 5. 5. The Effects of Corporate Social Performance (CSP) on Credit Ratings - Evidence from the European Market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Johannesson; Oscar Zedendahl; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Corporate Social Performance CSP ; ESG Factors; Credit Ratings; European Rating Market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to fill the existing research gap in Europe by examining the effect of corporate social performance (CSP) on firms’ credit ratings. Methodology: Through a quantitative research strategy, we examine the relationship between CSP and firms’ credit rating using a fixed effects regressions analysis based on a panel data set. LÄS MER