Sökning: "cremated remains"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden cremated remains.

 1. 1. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Linder; [2020]
  Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

  Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER

 2. 2. Gravarna från Nygårds : en rumslig analys av ett järnåldersgravfält i Västerhejde socken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Saga Kynman; [2019]
  Nyckelord :Gotland; Iron Age; Burial ground; Spatial analysis; Osteology.;

  Sammanfattning : Throughout Scandinavia the funeral practices of the Iron Age were, in general, inhumation or cremation. The Iron Age society held many overarching beliefs but with a great ritual flexibility where practices could vary between communities. This study examines the Iron Age burial ground at Nygårds in the parish of Västerhejde, Gotland. LÄS MER

 3. 3. Benen från Signallottan : En animalosteologisk analys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Jesper Malmström; [2019]
  Nyckelord :cremated animal bones; animal husbandry; animal osteology; Iron Age; Visby; Gotland;

  Sammanfattning : Animal bones found on archaeological sites can be connected to the economic structures of the society and what activities the humans performed. During the Merovingian Period and the Viking Age on the island of Gotland there are several sites that have been difficult to interpret. LÄS MER

 4. 4. Age of the Cremated : On the estimation of age of burnt human remains

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet

  Författare :Emil Åkesson; [2019]
  Nyckelord :age estimation; cremated remains; diploë; suture closure;

  Sammanfattning : The estimation of age is an important aspect in osteoarchaeological analysis. In order to understand people and their fates in past societies, researchers must turn to palaeodemography. LÄS MER

 5. 5. Höjd och död : Ett krematorium på Norra begravningsplatsen i Solna

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Andrea Bodelsson; [2018]
  Nyckelord :Krematorium; Norra begravningsplatsen; vertikalitet;

  Sammanfattning : I inledningen av "Min Kamp" skriver Knausgård att tanken på att transportera en död kropp uppåt är naturvidrig. Detta blev min utgångspunkt. Mitt krematorium handlar om en rörelse uppåt, för den döda men också för den levande människan. LÄS MER