Sökning: "cremation grave material"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden cremation grave material.

 1. 1. Graven som förankring till de levandes värld : En osteologisk analys av ett vendeltida brandgravsmaterial från Valstad, Gamleby socken, Småland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Ida Linder; [2020]
  Nyckelord :Brandgrav; deponering; djur; förslutning; gravskick; järnålder; kremering; mytologi; vendeltid;

  Sammanfattning : This paper investigates possible interpretations of a cremated grave material from the Vendel period in Valstad, Gamleby parish, Småland. The interpretations are based on both the osteological material and some of the archaeological finds. LÄS MER

 2. 2. The Woman Behind It All. Searching for Social Roles of Women in Late Iron Age Central Blekinge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkeologi och antikens historia

  Författare :Antonia Hellstam; [2019]
  Nyckelord :Key words: warrior society; social role of women; cremation grave material; Beowulf; Lady with mead cup; Blekinge; Västra Vång; History and Archaeology;

  Sammanfattning : With the aim of widening the picture of a Late Iron Age warrior society in central Blekinge by studying the social role of its women, female cremation burials have been identified and their material studied. Artefacts and their combinations have been interpreted and their suggested meanings compared with contemporary iconography as well as with Anglo-Saxon and Norse literary sources. LÄS MER

 3. 3. Vikingatida brickväv från Valsgärdes båtgravar : en teknikbeskrivning samt några tankar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Karolina Pallin; [2019]
  Nyckelord :Boat grave; fashion; tablet weaving; tiraz; Valsgärde; Viking.; Båtgrav; mode; brickväv; tiraz; Valsgärde; Viking;

  Sammanfattning : In the collections of Uppsala university, cared for by the university Museum Gustavianum, is the collection of finds from the Valsgärde cemetery, located 4 km north of Uppsala. The cemetery contained boat graves, chamber graves, cremation graves and other finds. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan människa och djur under vendel- och vikingatid : En osteoarkeologisk analys av brandgravar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Amanda Karlström; [2017]
  Nyckelord :Animal sacrifice; Viking Age; late Iron Age; Uppland; Relationship; Valsgärde;

  Sammanfattning : Today, the pets we own are thought of as friends and family members. A lot of people even go as far as saying that the pets they own are their children. While we have this close and almost human relationship with our pets, we also distance ourselves from the animals we have on our plates. LÄS MER

 5. 5. En hårdkokt historia : En studie av äggskalfynd från vikingatida gravkontext med särskilt fokus på Uppland och Gotland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Anna Jelicic; [2017]
  Nyckelord :Archaeological eggshells; Viking Age; mortuary practice; Uppland province; Gotland; context of discovery; rite of passage; ritual phase;

  Sammanfattning : This thesis examines archaeological eggshell finds from cremation graves in the Swedish province of Uppland as well as inhumation graves from the island of Gotland. All graves are dated to the Viking Age, however, the chronology varies by the region, with the period´s ending placed around year 1050 AD in Uppland and around year 1150 AD at the island of Gotland. LÄS MER